عبور خاندان امام حسین علیه السلام از کربلا در بازگشت به مدینه


کاروان اهل بیت حسین علیه السلام در حال بازگشت از شام وقتی به عراق رسیدند به راهنمای قافله گفتند:« ما را از کربلا عبور بده.»
و هنگامی که به سرزمین کربلا رسیدند، جابربن عبدالله انصاری و جمعی از بنی هاشم را که برای زیارت قبر حسین علیه السلام آمده بودند، ملاقات کردند.
کاروانیان با دیدن قبر شهدای کربلا، همگی گریه و ناله سر دادند، سیلی به صورت زدند و گریبان چاک کردند. عده‌ای از زنان عرب نیز که در گوشه و کنار کربلا ساکن بودند گرد آمدند و چند روزی را به همراه آنان عزاداری پرداختند.

منابع:

  • لهوف سید بن طاووس، ص 233.

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 2935