طراحی گروهی و هویت محصول


گر چه رشد طراحی صنعتی به عنوان یک حرفه در طول دو دهة 1930 و 1940 تا اندازه زیادی به دلیل توانایی طراحان در تطبیق استعدادهای خلاقه شان با نیازهای تولید تجاری بود، این امر مستلزم آن بود که تولید کنندگان امکانات بالقوه طراحی را دریافته ، برای طراحان فرصت هایی فراهم آورند تا مهارت خود را عرضه کنند. انگیزه بسیاری از تویدکنندگانی که چنین کردند، فروش بیشتر بود. آنها از طراحی همچون وسیله ای مناسب در تدابیر بازاریابی سالانه خود استفاده می کردند. هدف بعضی دیگر از تولیدکنندگان و تشکیلات تجاری از به کارگیری طراحی، جلب مشتری و فروش بیشتر نبود بلکه می خواستند با استفاده از طراحی ، نوگرایی ، کیفیت و اطمینان محصولات یا خدمات خود را نشان دهند. آنها سعی می کردند با استفاده از تصاویر گرافیکی و علائم چاپی، سبکی خاص که مظهر شرکت و تشکیلاتشان باشد، ایجاد کنند و به مردم و البته در مورد تشکیلات بسیار بزرگ، به کارکنان نیز تصویری واحد ارائه دهند. با یک شکل کردن وسایل نقلیه، ماشین ها ، مبلمان و اسباب و اثاثیه شرکت نیز می شد به این هدف نایل شد. درهر حال شرکت ها با سیاست ها و اهداف بسیار متفاوتی طرح ها و فرم ها را به کار می گرفتند. در بسیاری از موارد توجه به این امر ، واکنشی در برابر فشارهای رقابت های اقتصادی بود.
بسیاری از تولید کنندگان لوازم خانگی از طراحان کمک می گرفتند تا از کیفیت تولیدات خود تصویری ارائه دهند.

مطالب مرتبط:
تعداد بازدید ها: 10685