صراط


«صراط» یکی از مکان‌های هول‌انگیز آخرت است؛ پلی بر روی جهنم که تا کسی از روی آن نگذرد داخل بهشت نمی‌شود. در روایات چنین آمده است که صراط از مو باریک‌تر، از شمشیر برنده‌تر و از آتش سوزان‌تر است.
مؤمنان خالص در نهایت آسانی و به سرعت از آن می‌گذرند، برخی به دشواری می‌گذرند و سرانجام نجات می‌یابند، بعضی از مردم نیز به جهنم می‌افتند.
صراط در آخرت نمونه و تجسم صراط مستقیم دنیاست که راه ولایت و پیروی از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و ائمه اطهار است. هر که از این صراط عدول کند و به سویی دیگر برود، قدم‌هایش بر روی صراط آخرت می‌لرزد و به جهنم می‌افتد.
صراط مستقیم که در سوره حمد ذکر شده است اشاره به هر دو راه است.

منابع :
منازل الاخره، شیخ عباس قمی ، ص 118 چاپ هفتم، انتشارات در راه حق


تعداد بازدید ها: 16835