صدابرداری در تلویزیونimg/daneshnameh_up/b/b8/cinema.gif

عکس پیدا نشد
صدابرداری خوب وموثر ،‌بسیار با آن گونه ضبط صدایی که فقط صدای متن برنامه را به گوش بیننده یا شنونده برساند متفاوت است .
تنظیم وکنترل صدا :
اعمال کنترل بر صدای برنامه ،‌کمی بیش از یک جریان نیمه خودکار محسوب می‌شود . شما می‌توانید میکروفنی را نصب کنید و با تکیه برمدارهای کنترل خودکار بهره و فرکانسهای خروجی صدای برنامه را تنظیم کنید .( این مدارها به صورت خودکار صداهای گرفته شده از میکروفنها را تنظیم می‌کنند و به طور خلاصه A.G.C. خوانده می‌شوند .)
اما وقتی می‌خواهید نوعی صدای با کیفیت بالا رابا تصویر برنامه‌تان همراه سازید ، یا وقتی برنامه‌تان تولید پیچیده و مشکلی دارد . استفاده از صدابرداران ماهر و توانا از ضروریات است.
اهداف کنترل صدا :
تمامی صداهایی که از میکروفنها و به اصطلاح منابع صوتی داخل استودیو و دستگاههای ضبط و پخش صدا به میز تلفیق صدا(control console/board desk) سرازیر می‌شوند.
صداهای دریافت‌شده از میکر
فنها
،‌ صفحه‌ها ،‌ نوارهای صدا و ویدئو ،‌فیلم و غیره ،‌روی میز صدا انتخاب ،‌کنترل و تلفیق می‌شوند .
خروجی صداهای نهایی به طور مداوم از طریق پخش از بلندگوهای با کیفیت بالا ارزیابی می‌شوند .
کیفیت صدا رامی‌توان باتغییر دادن ،‌کاهش دادن یاتاکید گذاردن روی بخشهایی از طیف صدا ،‌دگرگون ساخت . این کار با استفاده از صافیهای مختلف صوتی انجام می‌گیرد .
انتخاب میکروفن در تلویزیون
میکروفن‌گذاری
روشهای صدابرداری تلویزیونی
صدابرداری تلویزیون در عمل
تعداد بازدید ها: 29932