صاع


«صاع» واحد وزن و پیمانه‌ای است معادل چهار مدّ و مساوی هشت رطل. هر مدّ حدود هفتصد و پنجاه گرم است، بنابراین هر صاع حدود 3000 (سه هزار) گرم و معادل یک من (سه کیلو) است.
این پیمانه در برخی از احکام اسلامی همچون کفاره، زکات فطره، به کار می‌رود. علامه اعلمی حائری در دائره المعارف خود می‌نویسد: صاع، پیمانه مردم مدینه بوده است.


منابع:
المعارف و المعاریف؛ فرهنگ معین؛ دایره المعارف الشیعه العامه،‌ ج 11، ص 209


تعداد بازدید ها: 9197