شیر کوهی


مقدمه

پستانداران پیشرفته‌ترین مهره‌داران هستند. اعضای آنها در اکثر اکوسیستمهای دنیا جانوران غالب بوده و نقش تعیین کننده‌ای در زنجیره‌های غذایی دارند. پستانداران گرچه از نقطه نظر تنوع و فراوانی بسیار کمتر از جانواران دیگر و حتی مهره‌داران دیگرند (پرندگان و ماهیان) ولی بخاطر پیچیدگی دستگاههای بدن ، و بخصوص سیستم عصبی و مغز پیشرفته‌تر و بزرگتر نقش کلیدی در بسیاری از اکوسیستمها دارند. پستانداران جانورانی هستند که دارای مو بوده و غدد شیری دارند. معمولا دارای دندانهای متنوعی هستند که درون حفره دندانی جای می‌گیرد.

رده بندی پستانداران

پستانداران را به دو زیر رده تقسیم می‌کنند.
  • زیررده Prototheria
  • زیررده Theria

گربه سانان

گربه سانان (Felidae) گوشتخوارانی هستند که برای شکار استعداد و مهارتهای زیادی پیدا کرده‌اند. معمولا در شکار از روش پنهان شدن استفاده می‌کنند و گاهی از روشهای کمین کردن و دنبال کردن شکار را بکار می‌برند. بدن آنها باریک و تا حدی دراز و سر گرد و پوزه کوتاه است. دستها و پاها در اکثر گونه‌ها زیاد بلند نیست ولی قوی و به یک اندازه هستند. در دست 5 انگشت و در پا 4 انگشت وجود دارد. چنگالها در همه گونه‌ها به استثنای یوزپلنگ قابل جمع شدن است و حیوان پنجه‌رو می‌باشد. رنگ آنها متفاوت است ولی طرحهای خال‌دار یا راه راه بیشتر دیده می‌شود.تصویر

شیر کوهی

شیر کوهی متعلق به گربه سانان ، زیر راسته پنجه‌داران ، راسته گوشتخواران و رده پستانداران می‌باشد. گوشتخواران به اندازه‌های بزرگ و کوچک می‌باشند. انگشتان آنها 5 تا حداقل 4 تا است. همه انگشتان دارای چنگال است، دست و پا متحرک است. استخوانهای هر قسمت پا مشخص و جدا از هم می‌باشد. زیر راسته پنجه‌داران که شامل سگها ، گربه‌ها ، خرسها و دیگر جانواران دارای انگشتان جدا از هم هستند. از دوره ائوسن تاکنون زندگی کرده و می‌کنند. بومی تمام دنیا هستند غیر از استرالیا و زلاندنو که حالا بعضی از آنها به آن نواحی نیز وارد شده‌اند. جانورانی گوشتخوار یا شکاری هستند ولی بعضی از آنها گیاهخوار هستند.

پوست و خز بسیاری از آنها مرغوب و گرانبها می‌باشد از این رو بهترین خزداران هستند. گربه سانان (Felidae) دارای گونه‌های متعدد هستند. شیر (Felis leo) که در آفریقا بسر می‌برد یا ببر که در آسیای شرقی و هندوستان وجود دارد هر دو بزرگ بوده و برای انسان خطرناک هستند. گربه خانگی ، شیر کوهی و پانتر سیاه بدنش سیاه رنگ است. یوزپلنگ که دارای پاهای بلندی است و بسیار چابک است، پلنگ و نمونه‌های دیگر همه از گربه سانان بوده و در نواحی مختلف زندگی می‌کنند. شماره بعضی از آنها کم شده است و حتی بعضی از آنها در شرف از بین رفتن هستند. این جانوران از علفخواران اهلی و غیر اهلی تغذیه می‌کنند.

مباحث مرتبط با عنوان


تعداد بازدید ها: 23173