شمار اسیران از زنان بنی هاشم


img/daneshnameh_up/4/46/asrashora.jpgزنان اسیر بنی هاشم در کاروان امام حسین علیه السلام پس از حادثه عاشورا عبارت بودند از:
1- حضرت زینب کبری علیهاسلام.
2- ام کلثوم، که او را زینب صغری می گفتند.
3- فاطمه، دختر امیرالمؤمنین علیه السلام.
4- فاطمه، دختر امام حسین علیه السلام.
5- سکینه، دختر امام حسین علیه السلام.
6- رباب، دختر امرء القیس، همسر امام حسین علیه السلام.
7- رقیه، دختر چهار ساله امام حسین علیه السلام.
8- رقیه، همسر مسلم بن عقیل.
9- دختر مسلم بن عقیل.
10- خوصاء، مشهور به ام الثغر، همسر عقیل و مادر جعفر بن عقیل که به همراه فرزندش به کربلا آمده بود.
11- ام کلثوم صغری، دختر عبدالله بن جعفر و زینب کبری، که به همراه شوهرش قاسم بن محمد بن جعفر به کربلا آمد و شوهرش شهید شد.
12- رمله، مادر قاسم، فرزند امام حسن مجتبی علیه السلام.
13- شهربانو، زنی که از خیمه ها بیرون آمد و هانی بن ثبیت او را شهید کرد. او کسی غیر از مادر امام سجاد علیه السلام بود.
14- لیلی، دختر مسعود بن خالد تمیمی، از همسران امام علی علیه السلام و مادر عبدالله اصغر که در کربلا شهید شد.
15- فاطمه، دختر امام حسن مجتبی علیه السلام و مادر حضرت امام محمد باقر علیه السلام، که به همراه امام سجاد علیه السلام به کربلا آمد و به همراه قافله اسیران به شام رفت.

منابع:

 • قصه کربلا، ص 405
 • تنقیح المقال، ج 2، ص 79
 • ریاحین الشریعه، ج 3، ص 15
 • کامل بن اثیر، ج 4، ص 88
 • نفس المهموم، ص 456
 • ریاحین الشریعه، ج 3، ص 307
 • تنقیح المقال، ج 3، ص 72
 • العقدالفریه، ج 4، ص 171
 • مقاتل الطالبیین، ص 119
 • ریاحین الشریعه، ج 3، ص 308
 • ریاحین الشریعه، ج 3، ص 308
 • ابصارالعین، ص 130
 • تنقیح المقال، ج 2 ،ص 24
 • ریاحین الشریعه، ج 3، ص 317
 • ریاحین الشریعه، ج 4، ص 255
 • ریاحین الشریعه، ج 4، ص 225

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 16221