شرکت در مباهله


در تفسیر امام حسن عسگری درباره آیه مباهله آمده است:
رسول خدا فرمود:
هیچ گاه خداوند زنی را مساوی مردی قرار نداد جزفاطمه که او را مساوی علی (علیه السلام)» قرار داد،خداوند فاطمه را در حالی که زن بود به با فضیلت ترین مردان عالم ملحق نمود و همچنین خداوند حسن و حسین (علیه السلام) را در حالی که کودکی بیش نبودند به با فضیلت ترین و گرامی ترین« مردان عالم» ملحق نمود و آنان را در اصحاب مباهله داخل ساخت.

پیامبر فرمودند: « خداوند فاطمه را به محمد و علی در شهادت ملحق کرد و حسن و حسین را به آنان ملحق ساخت»

خداوند تعالی فرمود:
فمن حاجٌک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابنائکم و نساءناو نسائکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله علی الکاذبین
هرگاه بعد از علم و دانشی که« درباره مسیح» به تو رسیده،« باز» کسانی با تو به محاجٌه و ستیز برخیزند، به آنها بگو:
« بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم، شما هم فرزندان خود را؛ ما زنان خویش را دعوت نماییم، شما هم زنان خود را؛ ما از نفوس (جانهای) خود دعوت کنیم، شما هم از نفوس (جانهای)خود؛ آن گاه مباهله کنیم؛ و لعنت خدا را بر دروغگویان قراردهیم.

منظور از فرزندان حسن و حسین بودند که رسول خدا آنها را آورد و پیش روی خود نشاند؛ اما منظور از نفوس (جانها) علی بن ابی طالب بود که پیامبر خدا وی را آورد و سمت راست خود نشاند؛ و از زنان فاطمه علیها سلام را آورد و فرمود: الان بیایید تا با هم مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان نهیم.
آن گاه رسول خدا فرمود:
خداوندا، این علی (علیه السلام) نفس من، او در نزد من همانند نفس من است، خداوندا، این فاطمه (سلام اله علیها) برترین زنان امت من که با فضیلت ترین زنان عالم است و فرمود: خداوندا، این دو، دو فرزند و دو سبط من؛ من با کسانی که با آنان ستیز کنند در ستیزم و با کسانی که با آنان در سلم و سلامت هستند در سلم و آشتی هستم.
خداوند در این هنگام راستگویان را از دروغگویان مشخص و جدا نمود و محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین را راستگویان و با فضیلت ترین مؤمنان قرار داد.
محمد که با فضیلت ترین مردان عالم است، علی که جان محمد و با فضیلت ترین مردان پیامبر بعد از من است؛ و فاطمه که با فضیلت ترین زنان عالم است و حسن و حسین که سروران اهل جوانان اهل بهشتند .

به راستی که خداوند تعالی کودکان را به مردان کامل العقل ملحق نساخته است جز این چهار نفر:
عیسی بن مریم
یحیی بن زکریا
حسن
حسین علیهم السلام

آن گاه داستان کودکی عیسی و تکلمش در گهواره و داستان کودکی یحیی و این که در کودکی صاحب حکمت شد را بیان می کند و می گوید: رسول خدا فرمود: این چهار نفر:
عیسی و یحیی و حسن و حسین کسانی هستند که خداوند حکمت را به آنها عطا فرمود و به خاطر صدقشان آنان را از دروغگویان متمایز ساخت و از با فضیلت ترین راستگویان در زمان خودشان قرارداد و به مردان با فضیلت و بالغ ملحقشان ساخت.

منابع: بحار الانوار، ج 37، ص 48، حدیث 27- تفسیر امام حسن عسگری.
مراجعه شود به:

مقام و منزلت الهی امام حسین ع

جشن میلاد امام حسین علیه السلام در ملکوت

امام حسین در قرآن


تعداد بازدید ها: 10069