شدت عمل با دشمنان


امام صادق علیه السلام به رفید مولی ابوهبیرة فرمود: « ای رفید! چگونه ای وقتی که اصحاب قائم علیه السلام را ببینی که در مسجد کوفه خیمه هایشان را نصب کرده اند.
آن گاه حضرت مهدی علیه السلام به روش جدیدی عمل می کند که بر عرب سخت است.»
رفید گفت: « فدایت گردم آن روش چیست؟»
امام (علیه السلام) فرمود: « کشتن !»
رفید گفت: « به کدام روش درباره آنان عمل می کند؟ آیا به روش علی بن ابیطالب علیه السلام درباره اهل عراق، عمل می کند؟»

امام (علیه السلام) فرمود: « نه! ای رفید! علی (علیه السلام) به روشی که در جفر ابیض (جفر سفید) است با آن ها عمل کرد و آن خودداری است؛ زیرا آن حضرت می دانست که پس از او بر شیعیانش مسلط می شوند، و قائم (علیه السلام) به روشی که در جفر احمر (جفر سرخ) است. عمل می کند و آن کشتن است؛ زیرا او می داند که کسی بر شیعیانش مسلط نمی شود.»

منابع:
‌بحارالانوار ج 52 / 313 و 318، حدیث 7 و 18 --------- بصائرالدرجات

مراجعه شود به:
روش حضرت مهدی عج با شدت عمل


تعداد بازدید ها: 5866