شتاب نداشته باشید


شتاب نداشته باشید


من و استاد هان در دفتر کار ایشان مشغول صرف چای بودیم که پستچی نامه ای از خانواده استاد که در کره زندگی می کردند آورد.
از آنجا که می دانستم استاد مشتاقانه منتظر نامه بود مکث کوتاهی کردم تا او پاکت نامه را باز کند و نگاهی اجمالی به محتویات آن بیندازد. ولی او نامه را کناری گذاشت و بحث را پی گرفت.
روز بعد به کنترل نفسی که ایشان داشتند اشاره ای کردم و افزودم: « اگر من جای شما بودم، پاکت نامه را باز می کردم و نامه را می خواندم. »
او جواب داد: « من کاری را کردم که در تنهایی می کردم پاکت را تا لحظه غلبه بر شتاب خود باز نمی‌کنم سپس آن را طوری باز می کنم که گویی کالایی گرانبها و با ارزش در دست دارم.»
من از صحبتهای او در شگفت بودم، اما می دانستم که قصد تفهیم درسی جدید را به من داشت. سرانجام گفتم: «فایده این کار چیست؟»
او گفت: کسانی که در امور جزئی و پیش پا افتاده زندگی از خود صبر نشان می دهند و خود را کنترل می کنند در آینده نیز در رویایی با مسائل بزرگتر و مهمتر از قابلیت مشابهی برخوردار خواهند بود.
تعداد بازدید ها: 5312