شاه بلوط


شاه بلوط یک درخت یا درختچه از رده Castanea است که شامل شاه بلوط های کوتاه یا مغز می باشد که این درختان به بار می آورند. بیشتر آنها درختانی بلند تا ارتفاع 40-30 متر هستند اما بعضی گونه ها ( شاه بلوط های کوتاه ) درختچه سان می باشند . همگی آنها برگریز هستند. مغز بلوط معمولاً بصورت بوداده یا پوشیده با شکر خورده می شود که حالت دوم اغلب با نام فرانسوی marrons glaces فروخته می شود.
شاه بلوط آمریکایی در گذشته یکی از درختان بسیار فراوان در شرق آمریکا بود که آفت شاه بلوط تقریباً آنها را ازبین برده است .

نام شاه بلوط همچنین در مورد چندین گونه دیگر در طبقه غیر وابسته Aesculus ( خانواده هیپوکاستاناسیا) بکار می رود که معمولاً به شکل ترکیبی 'horse chestnut', 'horse-chestnut' یا 'horsechestnut می باشند. مغزهای این طبقه خوراکی نیستند و همانگونه که از اسم آنها مشخص است فقط برای خوراک اسب مورد استفاده قرار می گیرند.


تعداد بازدید ها: 27938