سیاست آبادانی هلاکو خان


سیاست آبادانی هلاکو خان
هلاکو در آباد کردن خرابیهایی که لشکرکشیهایش موجب آن شده بود، اهتمام بسیار ورزید.

بناهایی هم به وجود آورد که از جمله
یک معبد بودایی در خوی و
قصری در دامنه جبال آلاقاغ بود.

خود او هم در سن چهل و هشت سالگی در ربیع الثانی 663 ق / ژانویه 1265 م در حوالی دریاچه ارومیه درگذشت و در کوهِ شاهو به خاک سپرده شد.

مطابق آیین مغول برایش دخمه ساختند و جسدش را با زر و جواهر در آن جا دفن کردند تا در عالم دیگر به وحشت تنهایی دچار نشود.

تختگاه او در اواخر عمر، مراغه بود.

میگویند غنایم و اموالش را در قلعه‏ای در یک جزیره واقع در ارومیه ذخیره کرد که بعدها به زیر آب رفت و نشانی از آن به دست نیامد.تعداد بازدید ها: 6182