سکینه دختر امام حسین علیه السلام


نام دختر امام حسین علیه السلام آمنه یا امیمه بود و مادرش رباب به او سکینه لقب داد. حضرت سکینه در زبان عربی و شعر و ادب، سرآمد روزگار خود بود.
img/daneshnameh_up/c/cb/Ghabresakine.JPG


امام حسین درباره حضرت سکینه و مادرش، رباب، چنین سروده است:
لعمرک اننی لاحب دارًا *** تکون بها السکینه و الرباب
احبها وابذل جُل مالی *** ولیس لعاتب عندی عتاب
«به جانم سوگند که من خانه‌ای را که سکینه و رباب در آن هستند دوست دارم/ دوست‌‌شان دارم، بیشتر مالم را به آنان می بخشم و از سرزنش دیگران باکی ندارم.»
حضرت سکینه در سال 117 هجری در مدینه از دنیا رفت

منابع:

  • منتهی الامال، ج 1، ص 854.

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 32286