سوسمارهای آبی و سمندرها


سوسمارهای آبی و سمندرها


img/daneshnameh_up/9/94/sosmarabi.jpg
سمندر پلنگی

این حیوان ، بزرگترین سمندر
دنیا است که در
آمریکای شمالی زندگی می کند.
او تا 41
سانتیمتر (16 اینچ) قد می کشد.
این حیوانات دو زیست دارای بدنی بلند و لاغر ، پاهایی کوتاه و دم کامل شده ای هستند . سمندرها در محیط های مرطوب زندگی می کنند . این محیط ها عبارتند از : زیر سنگها ، تنه درختها و سوراخهای زیر زمینی ؛ بعضی از آنها از درختان بالا می روند . سوسمارهای آبی معمولاَ از سمندرها کوچکتر هستند و دمهای باله ای شکل دارند و بیشتر عمر خود را در آب می گذرانند .

img/daneshnameh_up/c/c5/sosnoz.jpg
سمندر آبی مکزیکی

این سمندر مکزیکی آبششهایش را حفظ می کند
و(به شکل یک نوزاد) به
بلوغ جنسی می رسد . فقط تعداد محدودی
از آنها به شکل
نوع بالغ در می آیند.
img/daneshnameh_up/d/dc/joftsos.jpg
نمایش جفت گیری

سوسمار نر ، در سمت راست ،
در حال نمایش رقص
جفت گیری برای جذب ماده است.


بالغ یا نوزاد


بعضی از سمندرها هرگز به شکل بلوغ در نمی آیند . آنها مثل سمندرهای معمولی از مرحله دگردیسی نمی گذرند و به صورت نوزاد باقی می مانند و با داشتن آبشش ، در آب به زندگی ادامه می دهند . آنها از نظر جنسی کامل می شوند و به هر حال قادر به تولید مثل می باشند. این گروه عبارتند از : سمندر آبی آمریکای شمالی و سمندر آبی مکزیکی .


گونه های انتخاب شده:
حدود 350 گونه از سمندرها و سوسمارها در نیمکره شمالی یافت می شوند.


تعداد بازدید ها: 29413