سخنان امام سجاد علیه السلام درباره انفاق


حضرت امام سجاد علیه السلام همواره می‌فرمود: « صدقه و انفاق، آتش غضب پروردگار را خاموش می‌کند.»
و در روایت دیگری بر صدقه‌ی پنهانی تأکید فرموده است.
و نیز می‌فرمود: « آمادگی برای مرگ در پرتو دوری از مال حرام و سخاوتمندی در راه خیر به دست می‌آید.»
و نیز می‌فرمود:« به مستمندان کمک کنید. هرگز سائل را نرانید و او را بی‌جواب نگذارید.»

منابع:

  • بحارالانوار، ج 46، ص 74، حدیث 64 به نقل از امالی ابن الشیخ و ص 88 حدیث 77 به نقل از مناقب و ص 100 به نقل از کشف الغمه و ص 107 حدیث 103 به نقل از اصول کافی

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 31003