زینت بهشت


پیامبر اکرم فرمود:
روزی بهشت گفت:« پروردگارا، آیا به من وعده ندادی که یکی از ارکان خودت را در من ساکن گردانی؟»
خداوند به بهشت وحی فرمود که:« تو را با حسن و حسین علیه السلام زینت دادم. اکنون راضی شدی؟»
با شنیدن این خبر، بهشت همچون عروس به خود می بالد.

در روایتی دیگر آمده است که پیامبر خدا فرمود:
جهنم بر بهشت افتخار کرد و گفت:«در من پادشاهان جای دارند و در تو فقرا و مساکین.»
بهشت به پروردگارش شکایت کرد. از سوی خدا ندا آمد که:« آرام باش! من روز قیامت تو را به چهار رکن زینت می دهم:محمد سرور انبیا، علی سرور اوصیا و حسن و حسین، دو سید جوانان اهل بهشت؛ و شیعیانشان در قصرهای تو با حورالعین خواهند بود.»

در روایتی دیگر، عایشه از پیامبر گرامی اسلام نقل کرد که فرمود:
بهشت از پروردگارش در خواست کرد که:« پروردگارا مرا زینت کن، چرا که ساکنان من، همگی با تقوا و نیکو کارند.»
خداوند به او وحی کرد که:« مگر تو را با حسن و حسین علیه السلام نیاراستم؟»

منابع:
بحار الانوار، ج 43، ص 306، حدیث 65- کشف الغمه و ص 293، روایت 54- مناقب ابن شهر آشوب.
بحار الانوار، ج 43، ص 304- کشف الغمه و بحار الانوار، ج 37، ص 78، حدیث 45- روضه کافی، ص 20.

مراجعه شود به:

سرور جوانان اهل بهشت


تعداد بازدید ها: 6655