زندگینامه جان فردریک هرشل


در نوزدهم مارس سال 1792 در شهر اسلاف، برکشایر، بدنیا می آید و در 3 دانشگاه از جمله دانشگاه آتن به تحصیل می پردازد. در طول تحصیل از معلمان خصوصی نیز بهره می گیرد.

1809
در دانشگاه کمبریج به مطالعه ریاضیات وفیزیک می پردازد.

1812
به همراه چارلز بابیج (1871 ـ 1792) انجمن ریاضیات تحلیلی را تشکیل می دهد. بابیج ریاضیدان و مخترع اولین رایانه است که روشهای جدید حساب را اریه کرد. (علم حساب شاخه ای از ریاضیات است که به تجزیه کمیت های متغیر می پردازد).

1813
به عضویت انجمن سلطنتی در می آید.

1816
همراه پدرش شب هنگام به مشاهده آسمان می پردازد.

1821
بخاطر کارش در زمینه ریاضیات موفق به دریافت جایزه «کوپلی» از انجمن سلطنتی می شود.

1824
در این سال دبیر اجمن سلطنتی می شود.

1827
رئیس انجمن سلطنتی ستاره شناسی می شود.

1831
نشان شوالیه ای دریافت می کند.

38 ـ 1834
در طول این مدت ستارگان نیمکره جنوبی قابل رویت در آفریقای جنوبی را ثبت می کند. او تا سال 1838 حدود 1707 سحابی و خوشه آسمانی را فهرست می کند. همچنین تعداد 2102 ستاره مزدوج را ثبت می کند و در 3000 منطقه آسمانی و نیز شمارش ستاره ها را انجام می دهد. موقع بازگشت لقب بارونت دریافت می کند.

1839
برای بار دوم رئیس انجمن سلطنتی ستاره شناسی می شود.

44 ـ 1839
آزمایشات زیادی انجام می دهد که اکثر آنها تاثیر بسزایی در توسعه علم و عکسبرداری دارند. همچنین دوست و همکار ویلیام هنری فاکس تالبوت (77 ـ 1800) ـ مخترع عکسبرداری به شیوه نوین ـ می شود.

1840
مطالبی پیرامون تشعشع مادون قرمز منتشر می سازد و عکس برداری حرارتی را برای اولین بار معرفی می کند. (نوعی تصویر که برای تهیه آن به جای نور از تشعشع مادون قرمز استفاده می شود)

1847
در این سال کتاب «نتایج مشاهدات ستاره شناسی» را منتشر می کند و بخاطر موفقیت علمی اش برای دومین بار مدال«کوپلی» انجمن سلطنتی را دریافت می کند. همچنین برای باز سوم رئیس انجمن سلطنتی ستاره شناسی می شود.

1848
کتاب «چهار چوب ستاره شناسی» را به چاپ می رساند که در دهه های متوالی به عنوان کتاب درسی مورد استفاده قرار می گیرد.

56 ـ 1850
به عنوان استاد در دانشگاه «مینت» خدمت می کند.

1871
در 11 ماه مه در شهر «هاوخرست» از نواحی کنت از دنیا می رود.تعداد بازدید ها: 6140