رمزیئیت


img/daneshnameh_up/4/49/_ggttqq_Ramsayite.jpg
رمزیئیت - بلور ستونی شکل (15میلیمتر) اژیرین ، اودیالیت و نفلین
رمزیئیت (Ramsayite)
(Na2Ti2)O3 Si2O6
سیستم تبلور
/کامل -مطابق با /100
شیشه ای - چرب
صدفی - نامنظم
شکستگی
شفاف - نیمه شفاف - غیر شفاف
شکننده
نوع سختی
بلوری - آگرگات دانه ای - رشته ای
اشکال ظاهری
کمیاب ; روسیه ، نروژ ، گروئنلند ، کانادا و جزایر قناری
HF محلول در
در اثر ذوب گلوله کوچک سیاه و غیر شفاف می دهد
Na2O=18.13% TiO2=46.74% SiO2=35.13%
ترکیب شیمیایی
قهوه ای تیره - متمایل به قرمز - قهوه ای زرد - خاکستری
رنگ کانی
زرد روشن - متمایل به قهوه ای
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
ماگمایی - پگماتیتی
منشا تشکیل
منشوری - آسیکولار - تابولار
شکل بلورها
Kola روسیه شبه جزیره
محل پیدایش
.دارای شکست ناصاف است
سایر مشخصات
. اخذ شده است V.Ramsay از نام اولین مطالعه کننده آن
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
-63.4-


منبع


تعداد بازدید ها: 6866