رشته کاردانی تکنولوژی پزشکی هسته ای

img/daneshnameh_up/d/d9/21.GIF


مقدمه

امروزه با توجه به ابعاد گسترده علم پزشکی ، عم پزشکی هسته ای در امر تشخیص و درمان بیماریها ارز ش والایی را کسب کرده است و به دلیل اهمیتی که استفاده از اشعه یونیزان و رادیو داروها در امر تشخیص و درمان و تحقیق بیماریها دارد ، نیاز به تربیت افرادی که آشنا به کاربرد این علم و استفاده از آن در علم پزشکی باشند ، از اهمیت خاصی برخوردار است .
بدین منظور و در اجرای بند 12 و اصل سوم و اصل بیست و نهم و سی ام و بند 1 اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، باید به موازات تربیت پزشکان متخصص و متعهد به تربیت سریع کادانان ماهر در رشته پزشکی هسته ای نیز همت گماشت.

1-تعریف و هدف

در کاردانی پزشکی هسته ای با توجه به آشنایی دانشجویان این رشته با کاربرد چشمه های باز رادیو داروها در تشخیص و درمان بیماریها فارغ التحصیلان این دوره آموزشی قادر خواند بود در مراکز بهداشتی و درمانی سراسر کشور ، زیر نظر متخصصین این رشته کلیه خدمات مورد لزو را انجام دهند.

2-طول دوره و شکل نظام

متوسط طول دوره کاردانی پزشکی هسته ای 2 سال و نظام آموزشی آن مطابق آیین نامه آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب شورای برنامه ریزی است :
دروس بصورت نظری و عملی و کار آموزی در عرصه ارایه می شود که در طی جلسات متعدد هفتگی ، آموزش مورد نظر انجام می یابد.

5-ضرورت و اهمیت

با توجه به روز افزون روشهای پزشکی هسته ای و نیز گسترش روز افزون پزشکی هسته ای در تشخیص و درمان بیماریها و همچنین توسعه مراکز آموزشی و بخش های پزشکی هسته ای در سراسر کشور جهت اجرای دستورات صحیح متخصصین این رشته نیاز به تربیت کاردان تکنولوژی پزشکی هسته ای احساس و لذا رشته فوق ایجاد می گردد.
سطوح رشته


ردیف نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
1 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی بابل *
2 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کرمانشاه *

درسهای رشته


ردیف نام درس ردیفنام درس
1 فارسی 2 آمار و ریاضی
3 آناتومی (تشریح انسانی ) 4 اخلاق پزشکی
5 اخلاق و تربیت اسلامی 6 اصطلاحات و کلیات پزشکی
7 اصول تاریکخانه و ارزیابی تصاویر 8 اصول کامپیوتر
9 بافت‌شناسی و آسیب‌شناسی 10 تربیت بدنی 1
11 حفاظت در برابر پرتوها 12 دوزیمتری پرتوها
13 رادیو بیوشیمی و رادیوفارماکولوژی 14 رادیوبیولوژی
15 روشهای پزشکی هسته ای 1 16 روشهای پزشکی هسته ای 2
17 زبان خارجی 18 شناخت دستگاه های پزشکی هسته ای
19 فیزیک تشعشع و مواد رادیواکتیو 20 فیزیولوژی انسانی و فیزیوپاتولوژی
21 فیزیک عمومی 22 کارآموزی در عرصه بیمارستانی
23 کمکهای اولیه و مراقبت از بیمار 24 معارف اسلامی 1
صنعت و بازارکار


فارغ التحصیلان دوره فوق دیپلم (دوره کاردانی ) تکنولوژی پزشکی هسته ای باید مهارت های نظری و عملی زیر را کسب کرده باشند.
الف) فراگیری نظری تشعشعات یون ساز (اشعه گاما ، اشعه ایکس و ذرات باردار )و چگونگی تولید آن ، مواد رادیواکتیور و قوانین مربوط به آن .
ب)انجام تکنیک های (روشهای ) مختلف تشخیصی و درمان از زیر نظر مستقیم پزشک متخصص پزشکی هسته ای
ج) فراگیری طرق مختلف حفاظت در برابر تشعشعات یون ساز
img/daneshnameh_up/d/d9/21.GIF

تعداد بازدید ها: 49101