رشته کاردانی امور مالی و مالیاتی
img/daneshnameh_up/c/c0/maliyas.jpg

مقدمه

وضعیت اقتصاد و چرخش مسائل پولی و مالی در کشورها به طور کلی به سمتی حرکت کرده که مالیات جزء جدا ناپذیری است از اقتصاد سالم کشورها . کشورهایی که مالیات در آنها جریان دارد در واقع سازندگی و آبادانی و در آن کشورها نهادینه شده است. دوره کاردانی امورمالی ومالیاتی یکی از دوره های تحصیل آموزش عالی است و هدف از آن آموزش و تربیت افرادی است که پس از یک آموزش دو ساله نظری و عملی قسمتی از نیازهای وزارتامور اقتصادی و دارایی را در زمینه های مالیاتی تامین نمایند.
طول دوره و شکل نظام:
طول دوره کاردانی امور مالی و مالیاتی 5/2 سال است و کلیه دروس رسمی آن در مدت 5 نیمسال ارائه و برگزار می گردد. طول هر نیمسال 17 هفته می باشد.
علاوه بر این دانشجویان در تمام مدت تحصیل صبحها موظفند زیر نظر مرکز آموزش عالی در مراکز مالی کارآموزی نمایند و کلاسهای آنان در بعد از ظهرها تشکیل می گردد .
سطوح رشته


ردیف نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
1 آزاد- تهران مرکزی *
2 آزاد- رودهن *
3 آزاد- نجف آباد *
درسهای رشته


ردیف نام درسردیفنام درس
1 آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 آیین نگارش
3 اصول بایگانی و مدیریت اسناد 4 اصول حسابداری 1
5 اصول حسابداری 2 6 اصول حسابداری 3
7 اصول علم اقتصاد 1 8 اصول علم اقتصاد 2
9 برنامه نویسی به زبان کوپال و کاربرد آن در حسابداری 10 جغرافیای اقتصادی ایران
11 حسابداری صنعتی 1 12 حسابداری میانه 1
13 حسابداری دولتی 1 14 حسابداری صنعتی 2
15 حسابرسی 1 16 حسابرسی مالیاتی
17 حقوق اساسی و آشنایی با تشکیلات دولت جمهوری اسلامی 18 حقوق بازرگانی 19 ریاضیات پایه
20 ریاضیات پیش دانشگاهی 21 عملیات بانکی
22 قانون مالیاتها 1 23 قانون مالیاتها 2
24 قانون مالیاتها 3 25 قانون مالیاتها 4
26 مالیه عمومی و خط مشی مالی دولت ها 27 مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت
28 کلیات حقوق ومقررات مدنی

صنعت و بازارکار


فارغ التحصیلان دوره کاردانی امور مالی و مالیاتی قادر به انجام فعالیتها و تصدی مشاغل زیر خواهند بود:
1- کمک ممیز
2- ممیز
3- سرممیز
4- ممیز کل
5- رئیس یا معاون جزئی واحدهای مالیاتی – مالی و اداری و قسمت وصول
سایر مشاغل:
طبیعت رشته و دروس پیشنیاز به نحوی تنظیم گردیده که جدا از حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی فارغ التحصیلان این دوره بتوانند در حد مشاغل مورد نظر برای فوق دیپلم حسابداری مصوب شورایعالی برنامه ریزی نقش داشته باشند.

تعداد بازدید ها: 42499