رشته مدارک پزشکی
img/daneshnameh_up/8/8b/madarpezes.jpg


مقدمه


دانش‌آموز عزیز ، رشته مدارک پزشکی از رشته‌های تازه تاسیس دانشگاه‌های ایران است.
خلاصه و مفید کار این رشته ایجاد توانائی در دانشجویانی است که می‌خواهند مدارک پزشکی بیمارستان‌ها، مرکز بهداشتی درمانی و مراکز بهداشتی جهان را به منظور استفاده در امور پژوهشی و آموزشی بصورت علمی نگهداری کنند به عنوان مثال در نگهداری مدارک پزشکی از بیماران و سانحه دیدگان و گروه‌های مختلف در جامع که دچار آسیب‌های جسمی و معلولیت هستند آمارهای مفید و ارزنده‌ای وجود دارد که می‌تواند برای برنامه ریزان و مجریان حکومت و وزارتخانه‌های مربوطه مفید باشد.
حداکثر طول دوره این رشته 3 سال است.


سطوح رشته


ردیف نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
1 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی اردبیل*
2 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ارومیه*
3 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی اصفهان*
4 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی اهواز *
5 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی بندرعباس*
6 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تبریز *
7علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی سمنان*
9 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید بهشتی*
10 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شیراز *
11 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی مازندران- ساری*
12علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی مشهد *
13 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کاشان*

درسهای رشته


ردیف نام درسردیفنام درس
1 آشنایی با کامپیوتر 1 2 آمار حیاتی مقدماتی 1
3 آناتومی عمومی 4 اخلاق اسلامی
5 اخلاق و مقررات حرفه ای 6 اصول مدیریت بیمارستان
7 اصول و روش های بایگانی 8 اطلاعات پزشکی
9 انگل و قارچ شناسی 10 بایگانی پزشکی
11 بهداشت محیط بیمارستان 12 تنظیم خانواده
13 روانشناسی 1 14 ریاضیات پایه
15 زبان تخصصی 1 16 زبان تخصصی 2
17 زبان عمومی 18 شاخص های بهداشتی
19 فارسی عمومی 20 فیزیولوژی
21 کدگذاری بیمارها 22 کلیات پزشکی 2
23 کلیات زیستی 24 ماشین نویسی
25 مبانی جمعیت شناسی 26مدارک پزشکی 1
27 مدارک پزشکی 1 و 2 28 مددکاری اجتماعی
29 معارف اسلامی 1 30 میکروب و ویروس شناسی
31 کارآموزی 32 کاربرد کامپیوتر

صنعت و بازارکار


فارغ‌التحصیلان این دوره قادر خواهند بود که مسئولیت هر یک از قسمتهای پذیرش، مدارک پزشکی و آمار و کدگذاری بیماریها را در بیمارستانها بعهده بگیرند.

تعداد بازدید ها: 32571