رشته مجسمه سازی
img/daneshnameh_up/8/8d/mojassa.jpg

مقدمه

img/daneshnameh_up/c/cf/BBBBBBBBBBBBBB.GIF

زمان زیادی از درگیری‌های لفظی و بحث‌های مفصّل در خصوص حلال یا حرام بودن مجسمه سازی می‌گذرد. با همه آنچه اتفاق افتاده رونق این رشته از نو پایه ریزی شده و با استفاده از مجسمه و تغییر در جهت استفاده از این هنر، در راه رشد و تعالی افکار انسان ساز آن مجسمه سازی را پس از افت شدید به صحنه آورده است.
مجسمه‌ها در آئین بزرگداشت مشاهیر علوم و ادب، یادآوری خاطرات جنگ تحمیلی و بسیاری از امور علمی و فرهنگی برای خود حرف دارند.
دانش‌آموزی می‌تواند در این راه موفق شود که علاوه بر علاقه درونی قدرت تجسّم مطلوب ، از سلامتی جسمی خوب در دست‌ها برخوردار باشد.
درک عمومی هنری 2 و خلاقیت تصویری و تجسمی 4 ضرایب دروس این رشته هستند. ریاضی، ترسیم فنی، خواص مواد، خلاقیت نمایشی، خلاقیت موسیقی ضریب 1 را درارست.

سطوح رشته


ردیف نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
1 تهران *
2 فردوسی مشهد *
3 هنر کرج *


درسهای رشته


ردیف نام درس ردیف نام درس
1 آشنایی با طرح و ساخت سکه 1 2 آشنایی با فنون قالبگیری 1
3 آشنایی با فنون قالبگیری 2 4 آشنایی با موزه ها
5 آشنایی با هنر در تاریخ 1 6 آشنایی با هنر در تاریخ 2
7 آشنایی با هنرهای سنتی 1 8 آشنایی با هنرهای سنتی 2
9 آشنایی با کامپیوتر 10 اخلاق و تربیت اسلامی 1 و 2
11 انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن از قرن سیزدهم12 پروژه نهایی
13 تاریخ اسلام 14 تاریخ عمومی حجم سازی 1
15 تاریخ عمومی حجم‌سازی 2 16 تجزیه و تحلیل و نقد آثار مجسمه‌سازی
17 تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنری 18 تربیت بدنی 2
19 رابطه مجسمه‌سازی با محیط 1 20 رابطه مجسمه‌سازی با محیط 2
21 زبان خارجی 1 (نظری و عملی) 22 زبان خارجی 2 (نظری و عملی)
23 زیست‌شناسی 24 طراحی پایه 1
25 طراحی پایه 2 26 طرح جامع مجسمه‌سازی 1
27 طرح جامع مجسمه‌سازی 2 28 عکاسی 1
29 عکاسی 2 30 فارسی 1
31 فارسی 2 32 فرم و فضا 1
33 فرم و فضا 2 34 مبانی هنرهای تجسمی 1
35 مبانی هنرهای تجسمی 2 36 متون اسلامی (آیات و احادیث)
37 معارف اسلامی 2 38 نقش برجسته 1
39 نقش برجسته 2 40 نقش برجسته 3
41 نقش برجسته 4 42 هندسه 1
43 هندسه 2 44 هنر و تمدن اسلامی 1
45 هنر و تمدن اسلامی 2 46 کارگاه ارتباط تصویری
47 کارگاه برنزریزی 1 48 کارگاه برنزریزی 2
49 کارگاه چاپهای دستی 50 کارگاه حجم تخصصی 1
51 کارگاه سرامیک 1 52 کارگاه سرامیک 2
53 کارگاه طراحی تخصصی 1 54 کارگاه طراحی تخصصی 2
55 کارگاه طراحی تخصصی 3 56 کارگاه مجسمه‌سازی تخصصی 2
57 کارگاه مجسمه‌سازی تخصصی 3 58 کارگاه مجسمه‌سازی عمومی 1
59 کارگاه مجسمه‌سازی عمومی 2 60 کارگاه مواد و روش‌های ساخت
61 کارگاه نقاشی عمومی 1 62 کارگاه نقاشی عمومی 2
صنعت و بازارکار


از خدمات فارغ التحصیلان دوره کارشناسی رشته مجسمه سازی می توان در روابط عمومی موسسات، شهرداری ها، هنرستاهای هنری و امور تربیتی آموزش و پرورش و همکاری با ارشاد اسلامی، استفاده نمود تا با بینش جدید نسلی هنردوست و هنرپرور پرورش داد.
همکاری با مهندسی ریختگری دقیق (موم تبخیر شده)، طراحی نشانه ها و ضرب سکه ها کمترین کارهای مجسمه سازان می باشد.


تعداد بازدید ها: 34949