رشته تکنولوژی پرتو درمانی

img/daneshnameh_up/8/84/210.GIF

مقدمه

امروزه با توجه به ابعاد گسترش علم پزشکی ، علم رادیوتراپی در درمان بیماران سرطانی ارزش والایی را کسب نموده است. به همین دلیل نیاز به تربیت افرادی که آشنا به این علم و استفاده از آن در جهت درمان بیماریهای باشند ، از اهمیت خاصی برخوردار است.

1-تعریف و هدف

دوره کاردانی پرتو درمانی جهت تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بخشهای پرتو درمانی در سطح کاردان ، تهیه و تنظیم شده است .
فارغ التحصیلان این دوره قادر خواهند بود در مراکز پرتو درمانی ( رادیوتراپی )سراسر کشور بعنوان تکنسین رادیوتراپی زیر نظر متخصصان این رشته کلیه خدمات مورد لزوم را انجام دهند.

5-ضرورت و اهمیت

باتوجه به توسعه روز افزون تکنیک های پرتو درمانی و نیز گسترش علم پرتو درمانی در درمان بیماران سرطانی و همچنین توسعه مراکز آموزشی و بخشهای پرتو درمانی در سراسر کشور جهت اجرای دستورات صحیح متخصصین این رشته نیاز به تربیت کاردان تکنولوژی پرتو درمانی احساس و لذا رشته فوق ایجاد می گردد.

سطوح رشته


ردیف نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
1 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی بابل *
2 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید بهشتی *

درسهای رشته


ردیف نام درسردیفنام درس
1 فارسی 2 آناتومی
3 آناتومی سطحی بدن 4 اخلاق و تربیت اسلامی
5 اصطلاحات و کلیات پزشکی 6 اصول محاسبات و برنامه ریزی در رادیو تراپی
7 بافت‌شناسی و آسیب‌شناسی 8 تربیت بدنی 1
9 تکنیک های رادیو تراپی 1 10 تکنیک های رادیوتراپی 2
11 تکنیکهای پزشکی هسته ای 12 تکنیکهای رادیوگرافی 1
13 تکنیکهای رادیوگرافی 2 14 دستگاههای رادیوتراپی
15 رادیوبیولوژی و حفاظت در برابر پرتو های یونساز 16 زبان خارجی
17 فیزیک تشعشع و مواد رادیواکتیو 18 فیزیولوژی انسانی
19 فیزیک عمومی 20 کارآموزی بیمارستانی
21 کمکهای اولیه و مراقبت از بیمار 22 معارف اسلامی 1
صنعت و بازارکار


فارغ التحصیلان دوره فوق دیپلم دوره کاردانی تکنولوژی پرتو درمانی باید مهارتهای نظری و عملی زیر را کسب کرده باشند.
الف)فراگیری نظری اشعه ایکس و چگونگی تولید آن ، مواد رادیو اکتیو و قوانین مربوط به آن .
ب)انجام تکنیکهای مختلف پرتو درمانی و شیمی درمانی زیر نظر مستقیم پزشک متخصص پرتو درمانی
ج)فراگیری طرق مختلف از اشعه ایکس و تشعشعات حاصل از مواد رادیواکتیو ، حفاظت در برابر خطرات ناشی ا زتشعشع پرتوهای یونیزان .

تعداد بازدید ها: 36449