رشته برق، قدرت کاردانی
img/daneshnameh_up/b/b9/bargodr.jpg

مقدمه

هدف از این دوره تربیت تکنسین در زمینه نصب ، بهره برداری ، نظارت ، نگهداری ، عیب یابی و تعمیرات در شکبه های توزیع و همچنین پستهای توزیع فشار قوی (به انضمام تجهیزات مربوطه ) می باشد. باتوجه به اینکه صنعت آب و برق کشور ، سرمایه گذاریهای بسیار عظیمی ، چه از نظر تاسیسات و تجهیزات و چه از نظر نیروی انسانی متخصص و کارآمد ، در جهت حفظ و رشد خود و دیگر صنایع و نیز تاثیر در امور جاری اجتماعی ، اقتصادی مملکت طلب می کند و از آنجایی که این صنعت پیشرفته و پیچیده با استفاده از تکنولوژی مدرن در رسته های مختلف دارای تجهیزات بسیار متنوع و افراد متخصص در زمینه های مختلف ، طراحی . نصب . اجرا و عمدتا بهره برداری و تعمیر و نگهداری می باشد، لذا ضروری است تا حرکت و فعالیت نوینی را درجهت نیل به خودکفایی استقلال کشور در این زمینه آغاز و ادامه داد. یکی از وجوه مهم و شاخص این حرکت ، تامین تربیت نیروی انسانی کارآمد و کار آشنا می باشد که با طی آموزشهای خاص و مورد لزوم در رشته های مختلف بتوانند در بدو ورود به این صنعت وظایف محوله راحتی الامکان بدون نقص و یا بروز زیانهای آشکار و نهان انجام دهند، لذا در جهت نیل به این مقصود کمیته تخصص برق گروه علمی - کاربردی تشکیل گردیده و برای تربیت نیروی انسانی ماهر مورد نیاز صنعت آب و برق اقدام به برنامه ریزی جهت تشکیل دوره های بلند مدت و کوتاه مدت نموده است که برگزاری دوره های بلندمدت کاربردی (کاردانی و کارشناسی )از این نوع می باشد.

هدف این رشته تربیت تکنسین متخصص جهت بهره برداری صحیح از پستهای فشار قوی و فشار ضعیف و نظارت ،نگهداری ، تعمیرات و محاسبه شبکه های توزیع که به مقدار بسیار زیادی در سطح کشور موجودند می باشد. این دوره دارای دو گرایش پست و توزیع می باشد که در دروس عمومی ، پایه ، اصلی و تعدادی از دروس تخصصی ، دروسشان یکسان بوده ولی با توجه به سه معیار:

الف)اعلام نیاز شرکتها (محل خدمت آتی دانشجو)
ب)علاقه دانشجو
ج)استعداد و توانایی دانشجو (نظر استاد راهنما ، معدل )
در یکی از گرایشها ادامه تحصیل خواهند داد.

طول دوره و شکل نظام :
طول متوسط دوره کاردانی برق- قدرت 2 سال است و دروس نظری و عملی آن بصورت واحدی در حداقل 4 ترم ارائه می گردد و نظام آموزشی آن مطابق آئین نامه مصوب آموزشهای کاردانی در بخش صنعت از نوع آموزشهای علمی - کاربردی می باشد.
طول هر ترم 17 هفته آموزش کامل است و زمان تدریس هر واحد نظر ی17 ساعت ازمایشگاهی 51 ساعت و کارگاهی و بازدید 68 ساعت در طول یک ترم است.

قابلیتها و تواناییهای اکتسابی از دوره :

گرایش توزیع

الف) نوسازی
 • آشنایی با نقشه برداری و تسلط به نقشه خوانی
 • آشنایی کامل به تجهیزات خطوط (انواع کابلها . سیمهای هوایی ، و متعلقات خطوط ، انواع مفصل ، سرکابل و … )
 • تسلط کامل به استاندارد های توزیع
 • شناخت کامل نسبت به تابلوها و کلید ها و نصب آنها
 • تسلط کامل به سیستم زمین و نحوه زمین کردن تاسیسات
 • تسلط به نصب مفصل و سرکابل

ب) بهره برداری و نگهداری (سرویس و تعمیرات ) خطو ط و پستها :
 • عیب یابی
 • کاربرروی خطوط گرم
 • جمع آوری آمار و اطلاعات و نحوه بکارگیری آنها
 • سرویس و تعمیرات شبکه و تجهیزات مربوطه به آن
 • آشنایی با مانور کردن شبکه

گرایش پست

الف) بهره برداری
 • آشنایی باساختمان و طرز کار تجهیزات مورد استفاده در پستها
 • آشنایی با شرایط مناسب عملکرد هر یک از تجهیزات و پارامترهای قابل کنترل جهت بهره برداری صحیح
 • انجام مانورهای لازم درخواستی توسط مراکز کنترل
 • قدرت تصمیم گیری در مورد مانورهای ضروری بروزحادثه ، شناخت کامل طرحهای تک خطی و میمیک پست.

ب)نوسازی و نصب
 • تسلط کامل به خواندن نقشه های اجرایی و توان استفاده از دستورالعملهای نصب
 • آشنایی با روش بارگیری . حمل و تخلیه تجهیزات
 • نصب ترانس قدرت، ترانس زمین و راکتورها
 • نصب کلیدهای فشار قوی و سکسیونرها
 • نصب تابلوهای فشار قوی ، کنترل و حفاظت و اندازه گیر ی، تابلوهای تغذیه داخلی ، باطریخانه و انجام کلیه کابل کشیها و سیم بندیها

ج) تعمیرات
 • آشنایی کامل با ساختمان و کارکرد ترانسفورمرهای قدرت ، تپ چنجرها ، راکتورها و مقاومت های محدود کننده
 • آشنایی کامل با نحوه و چگونگی تعمیر و تعویض اجزا ترانسفورمر قدرت
 • آشنایی با نحوه نمونه برداری ، تست، تصفیه و تزریق روغن
 • آشنایی کامل با قطعات و ساختمان و عملکرد کلیدهای فشار قوی
 • آشنایی با نحوه تعمیر کلیدهای فشار قوی
 • آشنایی کامل با ساختمان سایر تجهیزات مورد استفاده در پست و عیب یابی و تعمیر و تعویض قطعات و تجهیزاتسطوح رشته


ردیف نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
1 آزاد- اهر *
2 آزاد- بجنورد *
3 آزاد- تربت حیدریه *
4 آزاد- ساوه *
5 آزاد- شهر بابک *
6 آزاد- شوشتر *
7 آزاد- قائنات *
8 آزاد- کرمانشاه *
9 آزاد-ابهر *
10 آزاد-بروجرد *
درسهای رشته

ردیف نام درس ردیف نام درس
1 آزمایشگاه الکترونیک 1 2 آزمایشگاه الکترونیک 2
3 آزمایشگاه تکنیک پالس 4 آزمایشگاه سیستمهای قدرت
5 آزمایشگاه عایقها و فشار قوی 6 آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس
7 آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 8 آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1
9 آزمایشگاه مدارهای مخابراتی 10 آزمایشگاه مدارهای منطقی
11 آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری 12 آزمایشگاه الکترونیک 3
13 آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 14 آزمایشگاه اندازه گیری مدار
15 آزمایشگاه ریزپردازنده 16 آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی
17 آزمایشگاه فیزیک عمومی 18 آمار و احتمالات مهندسی
19 ابزار دقیق 20 اصول میکرو کامپیوترها
21 اصول و فلسفه آموزش 22 الکترومغناطیس
23 الکترونیک 1 24 الکترونیک 2
25 الکترونیک 3 26 الکترونیک صنعتی
27 اندازه گیری الکتریکی 28 اندازه گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی
29 اندازه‌گیری الکترونیکی 30 بررسی سیستمهای قدرت 2
31 بررسی و طراحی سیستم های الکترونیکی 32 بررسی کتب درسی متوسطه و چگونگی تدریس آنها
33 برنامه نویسی کامپیوتر 34 پروژه
35 تجزیه و تحلیل سیستم‌ها 36 تمرین معلمی (1)، (2) (عملی)
37 تکنولوژی مواد برقی38 تکنیک پالس
39 رئولوژی پلیمرها 2 40 رسم فنی برق
41 رسم فنی عمومی (مکانیک) 42 روان شناسی تربیتی
43 روان‌شناسی عمومی 44 روش تحقیق با تأکید بر علوم تربیتی
45 ریاضی پیش دانشگاهی 46 ریاضی عمومی 1
47 ریاضی عمومی 2 48 ریاضی مهندسی
49 ریزپردازنده 50 زبان پیش دانشگاهی
51 زبان تخصصی 52 سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش
53 سیستمهای کنترل خطی 54 سیستم های انتقال
55 سیستم های تلویزیون 56 سیستم های کنترل دیجیتال و غیر خطی
57 شبکه‌های کامپیوتری 58 طراحی خودکار مدارهای دیجیتال
59 طراحی، تولید و کاربرد مواد آموزشی 60 عایقها و فشار قوی
61 فیزیک الکتریسیته و مغناطیس 62 فیزیک پیش دانشگاهی
63 فیزیک عمومی 64 فیلتر و سنتز مدار
65 مأخذشناسی اسلام 66 ماشین‌های الکتریکی 2
67 ماشینهای الکتریکی 1 68 مباحث ویژه در الکترونیک
69 مباحث ویژه در قدرت 70 مبانی کامپیوتر
71 مبانی برنامه ریزی درسی72 محاسبات عددی
73 مخابرات 74 مدارهای الکتریکی 1
75 مدارهای الکتریکی 2 76 مدارهای مخابراتی
77 مدارهای منطقی 78 معادلات دیفرانسیل
79 معماری کامپیوتر 80 مقدمات راهنمایی و مشاوره
81 کارآموزی 82 کاربرد نرم افزارهای آموزشی در تدریس
83 کارگاه شبکه های هوایی 84 کارگاه عمومی برق
85 کارگاه کابل کشی و مفصل بندی 86 کلیات روشها و فنون تدریس (1) نظری
87 کلیات روشها و فنون تدریس (2) کارگاهی 88 کنترل صنعتی
89 کنترل کامپیوتری
صنعت و بازار کار

فارغ التحصیلان دوره کاردانی برق- قدرت تواناییهای زیر را دارا خواهند بود.
الف- گرایش توزیع:
 • انتقال نظرات و روشهای مورد تایید مهندسان به کارگران فنی ماهر.
 • تهیه و تفسیر نقشه ها و کروکی های مهندسان و پیاده کردن آنها به کمک کارگران فنی ماهر.
 • استفاده از جداول فنی و کتب استاندارد.
 • آشنایی کامل به تجهیزات خطوط و نصب آنها (انواع کابلها، سیمهای هوایی و متعلقات خطوط، انواع مفصل، سر کابل و ...)
 • نصب و راه اندازی دستگاهها و بازرسی و کنترل مرغوبیت سرویس و تعمیرات شبکه و تجهیزات مربوط به آن
 • آشنایی کامل به گزارش نویسی و کنترل
 • آشنایی با مبانی مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه و سرپرستی
 • طراحی شبکه های فشار ضعیف، فشار متوسط، پستهای هوایی و زمینی

ب- گرایش پست:
 • آشنایی با ساختمان طرز کار تجهیزات مورد استفاده در پستها
 • آشنایی با شرایط مناسب عملکرد هر یک از تجهیزات و پارامترهای قابل کنترل جهت بهره برداری صحیح
 • قدرت تصمیم گیری در مورد مانورهای ضروری در صورت بروز حادثه، شناخت کامل طرحهای کمک خطی و میمیک پست تسلط کامل به خواندن نقشه های اجرایی و توان استفاده از دستورالعمل های نصب
 • نصب ترانس قدرت- ترانس زمینی- راکتور- کلیدهای فشار قوی و سکسیونرها- تابلوهای فشار قوی
 • کنترل و محافظت و راه اندازی تابلوهای تغذیه داخلی باطریخانه و کابل کشیها و سیم بندیها
 • آشنایی کامل با ساختمان و کارکرد ترانسفورمرهای قدرت و تب چنجرها و راکتورها و مقاومت های محدودکننده و تعویض اجزا ترانسفورمر قدرت
 • آشنایی کامل با ساختمان سایر تجهیزات مورد استفاده در پست و عیب و تعمیر و تعویض قطعات و تعمیر کلیدهای فشار قوی.
 • آشنایی کامل با نحوه کار ساختمان و تنظیم وسایل حفاظتی و اندازه گیری، حفاظت ترانسفورمرو خطوط


تعداد بازدید ها: 87165