رشته ارشد خدمات پرستاری
img/daneshnameh_up/0/00/mopasta.jpg

مقدمه


به منظور تامین نیروی انسانی متعهد و متبحر در رشته پرستاری و دستیابی به راههای تحقیق و تتبع در علوم وابسته به آن برای نیل به خودکفایی جهت جبران کمبود نیروهای متخصص آموزشی، خدماتی در مراکز آموزشی ، بهداشتی درمانی جمهوری اسلامی ایران و در نتیجه حفظ و ارتقای سطح علم در نظام جمهوری اسلامی، دوره کارشناسی ارشد (ناپیوسته ) رشته مدیریت خدمات پرستاری با مشخصات زیر ارائه می گردد.

تعریف و هدف

کارشناسی ارشد پرستاری (ناپیوسته ) به دوره هایی اطلاق می شود که تحصیلات بالاتر از کارشناسی را در بر می گیرد و اولین مقطع تحصیلی پس از کارشناسی می باشد. هدف از ایجاد آن تربیت افرادی لایق ، متعهد و متبحر می باشد بطوریکه بتوانند برمبانی علوم پرستاری و متون علمی موجود احاطه یافته در اثر آشنایی با روشهای پیشرفته تحقیق در علوم و بدست آوردن کارایی و لیاقت و مهارت علمی و عملی لازم ، مجموعه را بگونه ای کسب کنند که بخوبی بتوانند در هر یک از ابعاد پرستاری ، آموزش ، پژوهش و مدیریت فعالیت نموده و بدین ترتیب کمبودهای موجود اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و نیروی انسانی و متبحر مراکز بهداشتی درمانی را جبران نمایند و از مقالات علمی و تحقیقات علوم پرستاری و علوم وابسته در جهت پیشبرد دانش و کمک به ایجاد روح علمی در جامعه استفاده کنند.

طول دوره و شکل نظام

براساس آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد (ناپیوسته ) مصوب شورایعالی برنامه ریزی انقلاب فرهنگی حداقل طول دوره کارشناسی ارشد (ناپیوسته ) رشته پرستاری 2 سال و حداکثر مجاز طول تحصیلات این دوره برای دانشجویان تمام وقت 3 سال و برای دانشجویان نیمه وقت برابر مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی می باشد.
هر سال تحصیلی شامل دو نیمسال می باشد و در هر نیمسال 17 هفته کامل آموزشی وجود دارد .
نظام آموزش این دوره واحد است و برای هر واحد درسی نظری در هر نیمسال 17 ساعت آموزش کلاسیک در نظر گرفته شده است و دانشجو باید به ازای هر سال درس نظری حداقل سه ساعت وقت صرف مطالعه ، بحث و تجزیه و تحلیل در درس بنماید.

ضرورت و اهمیت

با توجه به گسترش روز افزون دامنه علم پرستاری و تحقیقات دامنه داری که طی صد سال اخیر انجام گردیده و نیاز به شناخت عوامل مختلف بیماری زا و ارتباط آنها با انسان و نیاز روز افزون موسسات آموزش عالی و مراکز بهداشتی درمانی به مدرس و مدیر پرستاری متعهد و متبحر جهت کوشش در پژوهشهای علمی برای نیل به خودکفایی و آماده نمودن افراد جهت ادامه تحصیل تا مرحله دکتری علمی، دایر نمودن این دوره و اهمیت آن مشخص می گردد و تاسیس این دوره در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران کاملا ضرورت دارد.

سطوح رشته


ردیف نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
1 دانشکده پرستاری آبادان *
2 دانشکده پرستاری بم *
3 دانشکده پرستاری جیرفت *
4 دانشکده پرستاری و مامایی آمل *
5 دانشکده پرستاری و مامایی رامسر *
6 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی جهرم *
7 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی زابل *
8 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی سبزه وا *
9 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شاهرود *
10 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی فسا *
11 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی قم *
12 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی گناباد *
13 علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران *
14 علوم پزشکی بقیة اله (عج) تهران *
15 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی اراک *
16 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی اردبیل *
17 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ارومیه *
18 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی اصفهان *
19 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی اهواز *
20 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ایران *
21 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ایلام *
22 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی بابل *
23 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی بندرعباس *
24 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی بوشهر *
25 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی بیرجند *
26 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تبریز *
27علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تهران *
28 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی رفسنجان *
29 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی زاهدان *
30 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی زنجان *
31 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی سمنان *
32 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهرکرد *
33 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید بهشتی *
34 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شیراز *
35 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی قزوین *
36 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی گرگان *
37 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی گیلان- رشت *
38 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی لاهیجان *
39 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی لرستان- خرم آبا *
40 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی مازندران- ساری *
41 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی مشهد *
42 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی همدان *
43 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کاشان *
44 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کردستان- سنندج *
45 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کرمان *
46 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کرمانشاه *
47 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی یاسوج *
48 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی یزد *

درسهای رشته


ردیف نام درسردیفنام درس
1 اپیدمیولوژی 2 بررسی وضعیت سلامت در کودکان
3 پرستاری بهداشت جامعه 1 (جامعه ) 4پرستاری بهداشت جامعه 2 (خانواده )
5 پرستاری بهداشت جامعه 3 (گروه ) 6 پرستاری بهداشت کودک و خانواده 1
7 پرستاری بهداشت کودک و خانواده 2 8 پرستاری داخلی و جراحی 1
9 پرستاری داخلی و جراحی 2 10 پرستاری داخلی و جراحی 3
11 پرستاری روانی 1 (فرد درمانی ) 12 پرستاری روانی 2 (فامیل درمانی )
13 پرستاری روانی 3 (گروه درمانی ) 14 تحلیل آماری
15 تکامل کودک و خانواده 16 روانپزشکی و روانپرستاری اطفال و نوجوانان
17 روش تحقیق ، آشنایی با منابع و وسایل و وسایل و ابزا 18 فیزیولوژی پیشرفته
19 نظریه ها و کاربرد آنها در پرستاری

صنعت و بازارکار

دانشجویانی که این دوره آموزشی را طی می کنند می توانند در موسسات خدمات بهداشتی و درمانی بعنوان مدیر خدمات پرستاری به امر هدایت و برنامه ریزی موسسات و مراکز درمانی و بهداشتی بپردازند.

تعداد بازدید ها: 25203