راز و نیاز امام حسین علیه السلام و اصحابش در شب عاشورا


راوی می گوید: حسین علیه السلام و یارانش شب عاشورا را به صبح رساندند در حالی که زمزمه مناجات و تضرع آنان شنیده می شد؛ عده ای در حال رکوع، جمعی در حال سجود و دسته ای ایستاده به مناجات مشغول بودند، کثرت نماز و دیگر صفات کمال، سجیه و خوی حسین علیه السلام بود.

در روایت دیگر آمده است که به امام سجاد علیه السلام گفته شد: « چقدر فرزندان پدر شما کم هستند »؟ !
حضرت فرمود: عجیب است که دارای این چند فرزند هم شده است؛ زیرا او در هر شبانه روز هزار رکعت نماز بجا می آورد و دیگر فرصتی برای مجالست با همسران خویش نداشت.

منابع:

  • لهوف سید بن طاووس، ص 121.

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 6728