دینامیک«نرم افزار»


برای طراحی صفحات جذاب, عوامل و کارکترهای بیشماری را باید, در نظر گرفت, مثلا فرمت قرار دادن متون, طراحی خوب, توجه به جزئیات از قبیل سرعت بارگزاری صفحه. یکی از روشهای افزایش سرعت بارگزاری صفحه, استفاده از JavaScript بوده که در نتیجه, تک تک اجزای صفحه دورن browser کاربر اجرا شوند. بدین معنا که دیگر قسمتهای مختلف صفحه درون Server اجرا نخواهند شد و در نتیجه اسکریپت با کمک قدرت کامپیوتر کاربر صفحه را اجرا میکند. به این نوع صفحات, صفحات دینامیک اطلاق میشود. با انتقال انجام فرآیند بارگذاری از روش Server-side به Clinet-side , در نتیجه عملکرد بهتری عاید میشود.


تعداد بازدید ها: 5204