دیدن ملکوت آسمانها و زمین ها


روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام فرمود:
ای علی، خداوند تو را در هفت جا همراه من حاضر ساخت. یکی از آن هفت جا وقتی بود که جبرئیل مرا به آسمان برد و به من گفت:« برادرت کجاست؟»
گفتم:« او را جانشین خود قرار دادم و با تو آمدم.»
جبرئیل گفت:« از خدا بخواه که او را برایت حاضر سازد.»
من از خدا خواستم، و ناگهان دیدم تو در کنارم ایستاده ای و پرده های آسمان‌های هفتگانه و زمین‌های هفتگانه کنار رفته. همه ساکنان آسمانها و زمین و جایگاه هر فرشته ای را در آنها می‌دیدم و تو نیز هر چه را که من می‌دیدم، می‌دیدی.»

منبع:

  • بحارالانوار، ج 39، ص 158، حدیث 2 ----------- حرائج راوندی


تعداد بازدید ها: 9231