دومه الجندل


دومه الجندل یا دوماء الجندل نام منطقه‌ای است بین حجاز، عراق و شام و امروزه، شهری است نزدیک تبوک که به آن «جوف» می‌گویند.
وقتی تعداد فرزندان حضرت اسماعیل نبی علیه السلام در تهامه زیاد شد، دوماء پسر حضرت اسماعیل به آن منطقه آمد و در آن جا اقامت کرد و قلعه ای بنیان نهاد که بعدها به اسم «دومة الجندل» خوانده شد.

رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم یک غزوه در سال پنجم هجرت و دو سریه در سال های ششم و نهم هجرت به فرماندهی عبدالرحمن بن عوف و خالد بن ولید در این منطقه انجام داد.

در جنگ صفین، حکمیت ابو موسی اشعری و عمرو بن عاص به نمایندگی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام و معاویه در همین منطقه صورت گرفت.

منابع: معجم البلدان، ج 2، ص 554/ مراصد الاطلاع، ج 2، ص 542/ معجم ما استعجم، ج 2، ص 564/ لغت نامه دهخدا، ج 7، ص 9927.

مراجعه شود به:
پیامبر اکرم و اعزام خالد بن ولید به سوی دومه الجندل


تعداد بازدید ها: 13387