دوستی ودشمنی برای خدا


پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم می‌فرماید:

اگر می‌خواهی بدانی که در تو چیزی هست یا نه به قلبت بنگر پس اگر دیدی که

اطاعت‌کنندگان (بندگان خدا) را دوست داری و با کسانی که در مقابل خدا سرکشی

می‌کنند (و نافرمانی خدا را می‌کنند) دشمنی، بدان که خیر در وجودت هست و خدا

تو را دوست دارد. و اگر با اطاعت کنندگان دشمن و سرکشان را دوست داری، بدان که

خیری در تو نیست و خدا تو را دوست ندارد.

همچنین خداوند در قرآن کریم می‌فرماید:

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، دشمن من و دشمن خود را به دوستی اختیار مکنید.

شما با آنان طرح دوستی می‌افکنید و حال آن‌ که به سخن حقی که بر شما آمده

است ایمان ندارند.


تعداد بازدید ها: 6553