دوره فروپاشی و زوال سلسله صفویه-خصوصیات اخلاقی و شخصی شاهان این دوره
1- آهنگ انحطاط در زمان دو شاه پسین صفوی ، سلیمان و سلطان حسین سرعت و شتاب بیشتری گرفت .
2- هر دو از پادشاهان ضعیف النفس وسعت عنصر بودند .
3- سلیمان که دائم الخمر بود کوچکترین علاقه ای به امور نظام و دولتی نداشت .
4- فرزند او سلطان حسین بهتر از خود او نبود لقب او ملا حسین گویای شخصیت اوست .
5- بی علاقگی به امور کشور جنبه ای پریشان کننده و درنهایت فاجعه بار برای سلطنت سلطان سلیمان و حسین به بار آورد .منبع:CDایرانیا

تاریخ این دوره بر حسب مناطق جغرافیایی ایران بزرگ:
1.ایران فعلی
2. افغانستان
3. عراق
4. آسیای میانه
5.قفقاز
6. حجاز


1.معماری
2.علوم
3.دین
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازی
7.نژادها
8.مهاجرت ها1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 3536