دورانهای زندگی امام حسن علیه السلام


img/daneshnameh_up/6/6d/imamhassan.jpgدورانهای زندگی امام حسن علیه السلام را می توان در نمودار زیر ترسیم نمود.

 • دورانهای زندگی امام حسن (علیه السلام):
  • پیش از امامت
   • در زمان جد (رسولخدا)
   • پس از رسولخدا
    • قبل از ارتحال مادر
    • پس از ارتحال مادر
پیش از حکومت پدر
پس از حکومت پدر
  • در دوران امامت (پس از شهادت پدر)
   • دوران حکومت ظاهریه (قبل از صلح)
   • پس از صلح

متأسفانه تاریخ در ترسیم همه این دورانها شفاف نیست و از برخی دورانها جز جریاناتی انگشت شمار در دست نیست.

مراجعه شود به:
امام حسن علیه السلام در زمان رسول خدا صلّی الله علیه وآله وسلّم
ارتباط امام حسن با مادر
امام حسن علیه السلام پیش از حکومت پدر
امام حسن علیه السلام در دوران خلافت پدر
اقدامات امام حسن مجتبی علیه السلام پس از آغاز خلافت
صلح امام حسن علیه السلام
عملکرد امام حسن علیه السلام پس از صلح
چند نکته درباره شهادت امام حسن علیه السلام


تعداد بازدید ها: 20535