دمانتوئید


img/daneshnameh_up/6/6c/Demantoid.jpg
(دمانتوئید - گروه بلورها(تا 10میلیمتر
دمانتوئید (Demantoid)
سیستم تبلور
شکستگی
شفاف
نوع سختی
اشکال ظاهری
کمیاب ; روسیه (اورال) ، چک و اسلواکی ، آلمان شرقی (ساکس) ، ایتالیا ، تانزانیا و زئیر
گاه حاوی Ti می باشد. (Schorlomite)
متغیر - برای ایزومورف های مرتبه بالای آن عناصر Mg- Fe - Ca- Al- V -Cr -Zr -Ti -Mn - Y در کانیها به صورت اولیه یافت می شوند
ترکیب شیمیایی
سبز زیبا
رنگ کانی
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
ماگمای اولترابازیک - آبرفتها
منشا تشکیل
ورقه ها و لایه های بلند و خطوط موازی آشکار
شکل بلورها
به عنوان سنگ ظریف در تزئینات به کار می رود
محل پیدایش
.خواص فیزیکی و شیمیایی دمانتوئید شبیه گرونا و آندرادیت است
سایر مشخصات
.نام آن از جلای الماسی شدیدش گرفته شده است
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
ــــــــ


منبع
تعداد بازدید ها: 9524