دلیل آغاز جنبش


جنبش تنباکو را می‌توان از دو دسته دلایل زیر توصیف نمود:
1-دلایل فرهنگی مذهبی: پس از آنکه شرکت رژی درصدد برآمد تا مقدمات کار خود را در ایران شروع کند تعداد زیادی از اتباع دولت بریتانیا و مستعرات آن حدود 200 هزار نفر به عنوان کارکنان شرکت به ایران آمدند و به شهرهای مختلف فرستانده شدند. رفتار این افراد برای ایرانیان هشدار دهنده بود زیرا با آمدن آنها حدود 100 هزار مبلغ مسیح و نیز ساخت کلیساها و همچنین دختران ایرانی را به امور پرستاری در بیمارستانها و بی‌حجابی آنها واداشتند. در تهران و اکثر شهرها مراکز فساد برپا شد و کافه‌هایی با انواع وسایل قمار و رقصهای محلی و مشروبات الکلی پدید آمد. این اقدامات مخالفت مردم مسلمان ایران را بر می‌انگیخت و همچنین هجوم گسترده همراه با مقدمات وسیعی که کمپانی تدارک می‌دید این اندیشه را پدید می‌آورد که انگلیسیها ایران را همانند هند به مستعمرة خود تبدیل می‌کنند و کمپانی هند شرقی به کمپانی رژی ایران تبدیل می‌گردد بنابراین عالمان دینی تنباکو را تحریم نموده و علت آنرا متزلزل شدن اساس دین و استقلال کشور توسط قدرت بیگانه و مغایرت امتیازات با قرآن مجید می‌دانستند.
2-دلایل سیاسی اقتصادی: توتون و تنباکو بخش عمده‌ای از محصولات کشاورزی مردم ایران بود و منبع درآمد قشر وسیعی از مردم به شمار می‌رفت در حدود ؟؟؟ مردم ایران بنابراین انحصار خرید و فروش این محصول به یک شرکت انگلیسی منافع بسیاری از مردم را به خطر می‌انداخت آنان سود سالانه شرکت خود را در حدود 500 هزار لیره برآورد کرده بودند و این برای انگلیسیها لقمه چربی بود.تعداد بازدید ها: 8793