دسته بندی


دانشنامه موجود شامل تعداد زیادی موضوع از تاریخ زندگی ائمه معصومین علیهم السلام از قبل از تولد تا رحلت آنان می باشد.

پیش بینی شده که برای دسترسی به هر فیش و متن، از دو طریق می توانید استفاده کنید:

1- استفاده از واژه ها و جستجوی موضوع هر فیش

2- استفاده از درخت دسته بندی

به این معنی که چون تعداد فیش ها فزونی یافته و رو به تزاید است با توجه به سیر زمانی، یک درخت دسته بندی بر اساس حوادث و وقایع و محورهای مهم زندگی هر امام طراحی شده که هر یک از این محورها، انشعابات و شاخه های متعددی را فرا می گیرد که با انتخاب آن محور و شاخه، متن مورد نظر به سهولت قابل دستیابی و مطالعه است.

برای مثال اگر موضوع «جنگ جمل» را بخواهید ملاحظه کنید: درخت دسته بندی ، محور دوران امامت، شاخه جنگها را انتخاب کنید، عنوان جنگ جمل را بلافاصله مشاهده خواهید نمود.بنابراین چون درخت دسته بندی بر اساس مطالعه و نگاه کلی به تمامی موضوعها، تدوین یافته، از کاربران عزیز تقاضا می شود از تغییر دسته بندی جداً خودداری نمائید.

ضمناً اگر برای موضوعی متنی را تهیه و تدوین می کنید برای ورود در دانشنامه حتماً آن را در ذیل یکی از محورها و شاخه

های دسته بندی مربوطه ثبت نمائید تا دسترسی به متن شما برای دیگران به راحتی میسر باشد و چنانچه برای متن خود شاخه
مناسبی در دسته بندی نمی بینید با مدیریت سیستم تماس گرفته، تا با هماهنگی، شاخه جدیدی در دسته بندی ایجاد گردد.


تعداد بازدید ها: 28533