درخواست امام سجاد از یزید


وقتی یزید تصمیم گرفت اهل بیت را به مدینه بازگرداند، امام سجاد علیه السلام (سه چیز را از یزید درخواست نمود یزید گفت: آن سه خواسته ای که انجام آنها را وعده داده ام بازگو تا برآورده سازم.
حضرت فرمود: اول آن که سر مقدس پدرم حسین را بدهی تا آن صورت نازنین را ببینم.
دوم آن که اموالی را که از ما غارت شده است به ما باز پس داده شود.
سوم آنکه اگر تصمیم به کشتن من داری شخص امینی را معین کن تا این زنها را به مدینه برساند.

یزید گفت: اول آن که صورت پدرت را هرگز نخواهی دید. دوم آنکه من تو را عفو کردم و از کشتنت درگذشتم و زنان را کسی جز تو به مدینه باز نمی گرداند و اما اموالی که از شما برده اند من در عوض چندین برابر قیمت آن را به شما می پردازم.

امام سجاد (علیه السلام) فرمود: ما از اموال تو چیزی نمی خواهیم و بگذار از اموالت چیزی کم نشود ولی ما اموال غارت شده خود را می خواهیم زیرا بافته های مادرم فاطمه دختر محمد صلی الله علیه و آله وسلم و مقنعه و گردنبند و پیراهن او در میان آنهاست.

یزید دستور داد آن اموال را باز آورده اند و دویست دینار از مال خود بر آن افزود و به امام سجاد (علیه السلام) داد.
حضرت آن را گرفت و در میان فقرا و مساکین تقسیم کرد.
پس از آن یزید دستور داد اسیران خاندان حسین (علیه السلام) را به وطنشان، مدینه الرسول برگردانند.

منابع:

  • لهوف سید بن طاووس، ص 231.

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 11222