داود بن کثیر


داود بن کثیر رقی کوفی از اصحاب بزرگوار امام صادق و امام موسی بن جعفر علیهما السلام بود و تا زمان حضرت رضا علیه السلام زنده ماند.
امام صادق علیه السلام می‌فرمود:«داود رقی نزد من به منزله مقداد است نزد رسول خدا.»
با توجه به موقعیت والای مقداد نزد رسول خدا، موقعیت ارزشمند و روحیه پر صلابت و محکم داود بن کثیر رقی مشخص می‌شود.
در روایت دیگری، روزی پس از اینکه داود از نزد امام صادق علیه السلام خارج شد، امام به اطرافیانش فرمود:«هر کس دوست دارد یکی از اصحاب قائم را ببیند، به این شخص نظر کند.»

منابع:
تحفه الاحباب،‌ شماره 187 ص 147 از رجال کشی و تنقیح المقال


تعداد بازدید ها: 8183