دانشکده کشاورزی مراغه دانشگاه تبریز


معرفی

img/daneshnameh_up/f/fc/sDD.GIF

آموزشکده کشاورزی مراغه از سال 1366 در مراغه با یک رشته تحصیلی شروع به کار کرد و از بهمن سال 1370 به تدریج با افزایش رشته های دیگر به کار خود ادامه داد . هم اکنون این آموزشکده در چهار رشته تحصیلی فعالیت می کند.این آموزشکده از سال تحصیلی 78 – 1377 به دانشکده تبدیل گردید.
این دانشکده در حال حاضر دارای رشته های زیر می باشد :
 • گیاه پزشکی
 • خاکشناسی
 • باغبانی
 • تکنولوژی تولیدات گیاهی در مقطع کاردانیسطوح تحصیلی

دانشکده کشاورزی مراغه در رشته ها و مقاطع زیر دانشجو می پذیرد :

کاردانی : تکنولوژی تولیدات گیاهی

کارشناسی : رشته های باغبانی ، گیاه پزشکی ، خاکشناسی
امکانات آزمایشگاهی

img/daneshnameh_up/f/f0/xcDk.GIF

اسامی آزمایشگاه های دانشکده کشاورزی مراغه ، در زیر آمده است :
 • آزمایشگاه سمعی و بصری
 • آزمایشگاه گیاه پزشکی
 • آزمایشگاه زراعت
 • آزمایشگاه شیمی و خاک شناسی
 • آزمایشگاه گیاه شناسی
 • آزمایشگاه باغبانی
 • آزمایشگاه مساحتی و فیزیکامکانات آموزشی و پژوهشی

کتابخانه :
آمار کتب آن به شرح زیر می باشد :

||لاتین | فارسی
1152 |6000 کتاب ( جلد )

تعداد بازدید ها: 17464