دانشکده رواشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی
معرفی

img/daneshnameh_up/9/95/ghfhfhjggtttttttt.GIF


این دانشکده در سال 1312 تاسیس شد و شامل گروههای تکنولوژی آموزشی ، راهنمائی و مشاوره بنیادهای آموزش و پرورش و روانشناسی است . دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دارای کتابخانه و کارگاههای تخصصی در تهران و پردیس کرج است . تعداد اعضای هیات علمی این دانشکده 37 نفر ، شامل 7 استاد ، 4 دانشیار، 18 استادیار ، 7 مربی و 1 مربی آموزشیاری است . ضمنا با انتخاب دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی به عنوان قطب علمی کشور ، به منظور تخصصی تر شدن و حمایت دانشجویان ارشد و دکتری ، امکاناتی شامل موارد زیر تهیه شد : سالن مولتی مدیا ، کتابخانه تخصصی ، سایت رایانه ای و اطلاع رسانی ِ، مرکز خدمات روان شناختی و ایجاد آزمایشگاه نوروسایکولوژی
سطوح تحصیلی

کارشناسی

1. مشاوره
2. آموزش و پرورش کودکان استثنایی
3. آموزش و پرورش دبستانی و روانشناسی بالینی
4. کتابداری (کارشناسی ناپیوسته)

کارشناسی ارشد

1. برنامه ریزی درسی
2. تحقیقات آموزشی
3. روانشناسی تربیتی
4. روانشناسی عمومی
5. مدیریت آموزشی
6. مشاوره
7. تکنولوژی آموزشی
8. تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت

دکتری

1. روانشناسی تربیتی
2. علوم تربیتی (رایشهای: برنامه ریزی و فلسفه تعلیم و تربیت)
3. مدیریت آموزشی
4. مشاورهامکانات آزمایشگاهی

به دلیل ماهیت علمی و کاری این دانشکده، امکانات آزمایشگاهی ندارد، عمده فعالیت های علمی این دانشکده در بخش امکانات آموزشی متمرکز می باشد.امکانات آموزشی و پژوهشی

کتابخانه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
1- کتب فارسی و عربی 15 جلد
2- کتب لاتین 1720 جلد
3- پایان نامه 410 عنوان
4- نشریات لاتین جاری
5- نشریات لاتین غیر جاری
6- نشریات فارسی جاری 8 عنوان
7- نشریات فارسی غیر جاری 17 عنوان

تعداد بازدید ها: 26133