دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

معرفی

دانشکده تازه تاسیس به بکارگیری کارشناسی دقیق حرفه ای در کلیه سطوح ، برای نیازهای مدیریتی کشور نظر دوخته است .با تاسیس دانشکده در سال 1991 ، دانشکده ، به ارائه کارشناسی دقیق حرفه ای در سطح کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا برای نیازهای اداری کشور چشم دوخته است. دو رشته مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی که در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی در سال 1983 پایه گذاری شد،رشته حسابداری را به این دانشکده اضافه کرد .
این دانشکده دو همایش دیگر را در سال 1996 و 1999 با حضور بانکهای مهم دولتی ، شرکتهای بیمه و آژانسهای عضو تشکیل داد . عناوین اصلی گفتگو در جلسه اول مدیریت مالی و سرمایه گذاری در ایران بود ، در حالیکه جلسه دوم که بازار سرمایه ایران را مورد بحث قرار داده بود ، بیشتر بر عناوین بخصوصی از قبیل : نقش بازار سهام در ایران ، نظامهای کارشناسی در تصمیم گیری سرمایه گذاری و نظامهای اطلاعات بازار سهام متمرکز بود.
این دانشکده همکاری نزدیکتر با موسسات ملی دارد مانند : انجمن کامپیوتر ایران ، سازمان تحقیقی علمی و صنعتی ، شرکت نیم دیزل به کنگره (مجمع ) همکاری سه جانبه جهت پیشرفت ملی ، همایش انجمن دائمی الکترونیک ایران و همچنین همکاری بین المللی سازمان ال سامان در تاجیکستان و مرکز تحقیقی فیزیک عبدالسلام ایتالیا .سطوح تحصیلیامکانات آزمایشگاهی

img/daneshnameh_up/e/e8/ddddddddgfhg,hhh.GIF

آزمایشگاههای این مرکز عبارتند از :امکانات آموزشی و پژوهشی

این دانشکده امکانات مختلفی را دارست : کتابخانه ، مرکز کامپیوتر و امکانات فتوکپی

کتابخانه

کتابخانه این مرکز دارای 6800 جلد کتاب است که حدود 3300 جلد به فارسی و 3500 جلد دیگر به زبانهای دیگر هستند .

مرکز کامپیوتر

مرکز کامپیوتر خدمات سخت افزاری / نزم افزاری را فراهم می کند . این مرکز علاوه بر آخرین نرم افزار و همچنین 6 چاپگر برای دانشجویان ، دارای 49 کامپیوتر است.

مجله دانشگاه

کهربا ، مجله دانشجویان دانشکده است .

تعداد بازدید ها: 18436