دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد


معرفی


img/daneshnameh_up/f/f7/Lkkjkkjiu.GIF

این دانشکده به عنوان دومین واحد آموزش عالی در سطح شهر مشهد با راه اندازی گروه زبان و ادبیات فارسی در سال 1334 تاسیس گردید.در سال بعد رشته های زبان و ادبیات انگلیسی ، زبان و ادبیات فرانسه ایجاد شد. بعد از یک سال دیگر رشته های تاریخ و جغرافیا در این دانشکده آغاز به کار نمود. رشته زبان شناسی در سال 1342 فعالیت خود را آغاز نمود.
در سال 1351 رشته زبان و ادبیات عرب از دانشکده الهیات به این دانشکده منتقل شد.رشته علوم اجتماعی که به عنوان رشته ای فرعی در سال 1350 افتتاح شده بود ، از سال 1364 به عنوان رشته ای مستقل به پذیرش دانشجو اقدام نمود. رشته روان شناسی از سال تحصیلی 50 – 1349 تا پایان سال تحصیلی 53 – 1352 در این دانشکده دایر بود و از سال تحصیلی 54 – 1353 از این دانشکده جدا شد.
هم اکنون این دانشکده با هشت گروه آموزشیِ زیر فعالیت می کند :

1- زبان و ادبیات فارسی
2- زبان و ادبیات عرب
3- زبان و ادبیات انگلیسی
4- زبان و ادبیات فرانسه
5- علوم اجتماعی
6- جغرافیا
7- تاریخ
8- زبان شناسیسطوح تحصیلی

1- زبان و ادبیات فارسی: هدف از تاسیس دروس زبان و ادبیات فارسی در سطح دانشگاه ها و مدارس عالی ، آشنا نمودن دانشجویان به جلوه های مختلف آثار نظم و نثر زبان فارسی و ایجاد مهارت های لازم برای دانش آموختگان این رشته و بهره مندی از این مهارت ها در بخش های مختلف فرهنگی _ علمی است که با زبان و ادبیات فارسی سر و کار دارند. این گروه در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد.

2- زبان و ادبیات عرب: هدف از تاسیس دروس زبان و ادبیات عربی ، آشنا نمودن دانشجویان به جلوه های مختلف آثار نظم و نثر زبان عربی و ایجاد مهارت های لازم برای دانش آموختگان این رشته و بهره مندی از این مهارت ها در بخش های مختلف فرهنگی _ علمی است که با زبان و ادبیات عربی سر و کار دارند. این گروه در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد.

3- زبان و ادبیات انگلیسی : از اهداف تشکیل این گروه ، کسب مهرات های چهارگانه زبان انگلیسی (درک مطلب ، مکالمه ، خواندن و نوشتن) و آشنایی با ادبیات انگلیسی ، تربیت افراد متخصص برای تدریس زبان انگلیسی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و برآوردن نیاز جامعه می باشد.این گروه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

4- زبان و ادبیات فرانسه : هدف این رشته ، تربیت نیروی انسانی است تا بتواندنیازهای اداره ها و همچنین در سطوح بالاتر نیازمندی های تحقیقاتی کشور را مرتفع سازد.این گروه در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

5- علوم اجتماعی :.این گروه با شش گرایش:تعاون و رفاه اجتماعی ، پژوهشگری علوم اجتماعی ، دبیری علوم اجتماعی ، برنامه ریزی اجتماعی ، ارتباطات اجتماعی و خدمات اجتماعی ، در حال انجام فعالیت می باشد. هدف این رشته تربیت کارشناس برای پاسخگویی به نیاز جامعه در زمینه های مختلف آموزشی ، پژوهشی ، خدماتی در سطح وسیع جامعه می باشد. این گروه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

6- جغرافیا : هدف این رشته بررسی و شناخت روابط متقابل انسان و محیط و مشخص نمودن درجه تاثیر پذیری هر کدام نسبت به دیگری می باشد. این رشته به لحاظ گستردگی موضوع به دو شاخه عمده : جغرافیای انسانی _ اقتصادی و جغرافیای طبیعی تقسیم شده است.این گروه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد.

7- تاریخ : آموزش تاریخ به مفهوم آگاهی بخشیدن به احوال و سرگذشت اقوام و ملت های گذشته جهان ، بر اساس اسناد و مدارک تاریخی به جا مانده و بررسی آنها به شیوه علمی است.این گروه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

8- زبان شناسی : زبان شناسی ، علم بررسی زبان انسان و توصیف قواعد حاکم بر آن است. این علم از رشته های بنیادی دانش جدید است. هدف این دوره تربیت مدرس و محقق زبان شناسی است.این گروه در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.امکانات آزمایشگاهی

دانشکده ادبیات دارای دو آزمایشگاه جغرافیا ، دو آزمایشگاه زبان و یک آزمایشگاه علوم اجتماعی می باشد. آزمایشگاه جغرافیا به آخرین تجهیزات GIS و نقشه کشی مجهز است . گروه زبان انگلیسی نیز به تازگی دارای یک آزمایشگاه بسیار مدرن گردیده که درکنارآزمایشگاه قدیمی به ارائه خدمات می پردازد.امکانات آموزشی و پژوهشی

img/daneshnameh_up/8/86/jhuytreKK.GIFکتابخانه :
آمار کتب و مجلات آن به شرح زیر می باشد :

عربی لاتین فارسی
15000 25000 55000 کتاب ( جلد )


مجله دانشکده که از سال 1352 بصورت فصلنامه منتشر می شود.
  • اتاق رایانه با 56 دستگاه رایانه
  • اتاق پژوهش
  • تالار فردوسی با ظرفیت 160 نفر
  • تالار اجتماعات با ظرفیت 50 نفر

تعداد بازدید ها: 26315