دانشکده‌ کشاورزی دانشگاه تهران


معرفی

img/daneshnameh_up/d/d5/Lkl.GIF


پیشینه این دانشکده به سال 1301 و تاسیس مدرسه فلاحت می رسد . این مدرسه در سال 1319 به دانشکده تبدیل شده و در سال 1328 به دانشگاه تهران ملحق شد. گروه های آموزشی این دانشکده در 11 رشته کارشناسی ، 18 رشته کارشناسی ارشد ( با سه گرایش) و 13 رشته دکتری ( با 24 گرایش ) دانشجو می پذیرند.

سطوح تحصیلی

1- آبیاری و باغبانی : در رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :
مقطع کارشناسی : گرایش مهندسی آبیاری و آبادانی
مقطع کارشناسی ارشد : گرایش های مهندسی آبیاری و آبادانی ، مهندسی آبیاری و زهکشی ، مهندسی تاسیسات آبیاری ، مهندسی هواشناسی کشاورزی
مقطع دکتری : گرایش های مهندسی آبیاری و آبادانی ، مهندسی آبیاری و زهکشی ، مهندسی تاسیسات آبیاری ، مهندسی هیدرولوژی منابع آب

2- اقتصاد کشاورزی : در رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :
مقطع کارشناسی : رشته اقتصاد کشاورزی
مقطع کارشناسی ارشد : رشته اقتصاد کشاورزی ، مدیریت کشاورزی
مقطع دکتری : رشته اقتصاد کشاورزی با گرایش های مدیریت مزرعه ، تولید کشاورزی ، اقتصاد و منابع طبیعی ، بازاریابی محصولات کشاورزی ، سیاست و توسعه کشاورزی

3- باغبانی : در رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :
مقطع کارشناسی : گرایش های مهندسی باغبانی ، مهندسی فضای سبز
مقطع کارشناسی ارشد : گرایش مهندسی باغبانی
مقطع دکتری : گرایش مهندسی باغبانی

4- ترویج و آموزش کشاورزی : در رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :
مقطع کارشناسی : گرایش مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی
مقطع کارشناسی ارشد : گرایش مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی ، توسعه عمران روستایی
مقطع دکتری : گرایش های ترویج کشاورزی و آموزش کشاورزی

5- خاکشناسی : در رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :
مقطع کارشناسی : گرایش مهندسی خاک شناسی
مقطع کارشناسی ارشد : گرایش مهندسی خاک شناسی
مقطع دکتری :گرایش های شیمی حاصلخیزی خاک ، بیولوژی خاک ، پیدایش و رده بندی خاک ، فیزیک و فرسایش خاک

6- دامپروری : در رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :
مقطع کارشناسی : گرایش های دام و طیور
مقطع کارشناسی ارشد : با سه گرایش تغذیه ، ژنتیک و اصلاح دام ، فیزیولوژی
مقطع دکتری : رشته تغذیه دام با دو گرایش تغذیه نشخوارکنندگان و تغذیه طیور ، رشته ژنتیک و اصلاح دام با گرایش ژنتیک مولکولی و بیوتکنولوژی در اصلاح دام

7- زراعت و اصلاح نباتات : در رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :
مقطع کارشناسی : رشته مهندسی زراعت و اصلاح نباتات
مقطع کارشناسی ارشد : رشته های مهندسی زراعت ، مهندسی اصلاح نباتات ، شناسایی و مبارزه با علف های هرز ، بیوتکنولوژی کشاورزی
مقطع دکتری : رشته اصلاح نباتات در دو گرایش ژنتیک بیومتری و مهندسی ژنتیک و ژنتیک مولکولی ، رشته زراعت با دو گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعتی ، اکولوژی گیاهان زراعتی

8- صنایع کشاورزی : در رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :
مقطع کارشناسی : رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی
مقطع کارشناسی ارشد : رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی

9- گیاه پزشکی : در رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :
مقطع کارشناسی : رشته مهندسی گیاه پزشکی
مقطع کارشناسی ارشد : رشته های حشره شناسی کشاورزی ، بیماری شناسی گیاهی
مقطع دکتری : رشته های حشره شناسی کشاورزی ، بیماری شناسی گیاهی

10- ماشین های کشاورزی : در رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :
مقطع کارشناسی : مهندسی کشاورزی رشته ماشین های کشاورزی
مقطع کارشناسی ارشد : مهندسی کشاورزی رشته مکانیزاسیون و مکانیک ماشین های کشاورزی
مقطع دکتری : مهندسی کشاورزی رشته مکانیک ماشین های کشاورزی

11- بیوتکنولوژی کشاورزی : در مقطع کارشناسی ارشد و رشته بیوتکنولوژی کشاورزی دانشجو می پذیرد .
امکانات آزمایشگاهی

img/daneshnameh_up/7/78/Mlki.GIF

 • تالار کتابخانه با ظرفیت 150 نفر
 • مرکز رایانه ای با 35 دستگاه رایانه در سه سالن مجزا، به شبکه دانشگاه متصل است.
 • مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشکده که در خدمت تحقیقات گروه های آموزشی زراعت دارد و به دو قسمت زراعت (60 هکتار) تقسیم شده است. مراکزی چون: سوله نگهداری محصولات، ایستگاه ماشین آلات و ایستگاه هواشناسی در این مزرعه واقع است.
 • ایستگاه تحقیقاتی کوهین که قبلاً وابسته به وزارت کشاورزی بود طی توافق نامه ای در سال 1379 به دانشگاه تهران واگذار شد. این ایستگاه که در جاده قزوین- رشت واقع کشت دیم، به ثبت رسید و با توجه به وسعت بسیار زیاد اراضی دیم در کشور و لزوم انجام تحقیقات مختلف در این زمینه از اهمیت خاصی برخوردار است.
 • مجله علمی- پژوهشی "علوم کشاورزی ایران" از سال 1356 ش. توسط این دانشکده به صورت فصلنامه منتشر می شود. این مجله ابتدا از سال 1311 ش. و تحت عنوان مجله "مدرسه عالی فلاحت کرج" به صورت ماهنامه چاپ می شد.امکانات آموزشی و پژوهشی

کتابخانه :
آمار کتب و مجلات آن به شرح زیر می باشد :

زبان های دیگر عربی فرانسه انگلیسی فارسی
1893 82 6816 18089 21433 کتاب ( جلد )
--- --- 4 218 87 مجله ( عنوان )


 • مجله علمی پژوهشی علوم کشاورزی ایران
 • مرکز رایانه ای
 • مزرعه آموزشی _ پژوهشی دانشکده
 • ایستگاه تحقیقاتی کوهین
 • مراکز تحقیقاتی وابسته : مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی ، مرکز تحقیقات گروه باغبانی ، کارخانه تولید شیر پاستوریزه ، باغ گیاه شناسی ، موزه جانور شناسی
 • آزمایشگاه های تخصصی هر گروه

تعداد بازدید ها: 93475