دانشنامه:درخواست حذف صفحه


در این صفحه می توانید نام صفحاتی را که لازم است حذف شوند ذکر کنید تا مدیر دانشنامه نسبت به بررسی و اقدام احتمالی اقدام کند.


 • شرایطی که باید در نظر گرفته شود:
  • نامه صفحه ای که باید حذف شود
  • علت حذف با توضیح کامل
  • صفحاتی که از این صفحه استفاده کرده اند(از طریق آیکون آنچه به اینجا پیوند دارد در بالای صفحه)، با حذف این صفحه ناقص خواهند شد. در این حالت:
   • اگر نیاز به نوشتن دوباره آن می باشد، نوشتن اسم مقاله مورد نظر برای تهیه در صفحه دانشنامه:مقالات درخواستی
   • و اگر نیاز به آن نیست و یا به نام دیگری در صفحه دیگری وجود دارد. در این حالت باید نسبت به تغییر نام لینک در صفحات بالاتر اقدام کرد.تعداد بازدید ها: 6132