خودباختگی


امام تاکید بر اهمیت تبلیغات در صدور انقلاب و معرفی حقیقت اسلام ناب محمدی معتقد بودند که مهمترین آفت انقلاب، ضعف روحیه مردم در اثر تبلیغات سوء ومنفی غرب علیه انقلاب است وانقلاب در صورت بی محتوایی و خود باختگی در مقابل فرهنگ و تبلیغات شرق و غرب با شکست مواجه می شود از این رو با تاکید بر ضرورت هوشیاری در مقابل تبلیغات بیگانگان مردم را از گوش دادن به تبلیغات غرض آلود و دلسرد کننده دشمنان انقلاب و اسلام بر حذر می دارند. ایشان بر این اعتقادند که ابر قدرتها با بکارگیری دستگاههای تبلیغاتی و دروغ پردازی بر ضد ملت ایران و کوچک جلوه دادن مسائلی که به نفع ایران است و بزرگ جلوه دادن مسائلی که به ضرر ایران است قصد تخریب آثار انقلاب را دارند.



تعداد بازدید ها: 9212