حم - حامیم


مردی مسیحی از امام موسی بن جعفر علیه السلام تفسیر آیه‌ی « حم و الکتاب المبین » را پرسید.
امام فرمود:« کلمه حم (حامیم) همان نام محمد است و این نام در کتاب حضرت هود علیه السلام این گونه (به صورت ناقص با حذف م و د) نوشته شده است. و « الکتاب المبین » نیز همان امیرمؤمنان علی علیه السلام است.»

منابع:

  • بحارالانوار، ح16، ص 88 --- اصول کافی

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 11683