حلم و تواضع


تواضع یکی از فضائل برجسته اخلاقی امام زین العابدین علیه السلام بود که در ابعاد مختلف روابط اجتماعی اش بروز می‌یافت؛ رابطه با مادر، رابطه با زیردستان، رابطه با بردگان و حتی رابطه با دشمنان و بدخواهان.
در تاریخ آمده است که روزی یکی از دشمنان امام سجاد به او ناسزا گفت. غلامان امام خواستند او را به سزای عملش برسانند اما امام فرمود:« رهایش کنید، عیوب پنهان ما بیش از آن است که این مرد می‌گوید.»
سپس رو به مرد کرد و فرمود:« آیا نیازی داری تا برایت برآورم؟»
مرد خجالت کشید. امام پیراهن خود را به او داد و دستور داد هزار درهم به او اعطا کنند.
مرد در حالی که منقلب شده بود، با صدای بلند فریاد زد:« شهادت می‌دهم که تو فرزند رسول خدا هستی.»

منابع:

  • بحارالانوار، ج 46، ص 95، به نقل از مناقب ابن شهر آشوب و ص 99 حدیث 87 به نقل از کشف الغمه

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 10708