حضرت مهدی ع در قرآن - بقره : 2فاستبقو الخیرات اینما تکونو یات بکم الله جمیعاً بقره : 148 در کارهای خیر بر یکدیگر سبقت گیرید  هر کجا که باشید  خداوند همه شما را می آورد.


در احادیث پیشوایان معصوم (علیهم السلام ) این آیه به گرد هم آمدن یاران مهدی (علیه السلام) تفسیر گردیده است.همانگونه که پاره های ابر در پاییز به هم می پیوندند 313 نفر یاران حضرت مهدی (علیه السلام)  در حالی که پنجاه نفر زن میان آن ها به چشم می خورد  در یک روز از اطراف زمین در مکه گرد حضرت مهدی (علیه السلام) جمع می شوند.


گروهی از آنان شبانگاهان از میان رختخوابشان مفقود می شوند.و صبحگاهان در مکه هستند و برخی از آنان نیز در روز با ابر حرکت می کنند تا به مکه برسند.
تعداد بازدید ها: 6059