حضرت محمد «ص»


1-در طلب دنیا معتدل باشید و حرص نزنید زیرا به هر کس هر چه قسمت اوست میرسد.

2-دانا ترین مردم کسی است که از مردم نادان فرار کند .


تعداد بازدید ها: 15335