حسابرسمعرفی


حسابرس درجه یک کسی است که علاوه بر مهارت حسابداری صنعتی درجه 2 بتواند از عهده کنترل سیستم انبار بر حسب نوع کالا ، کنترل مصرف کالا در واحدهای مختلف ، کنترل برگه های انتقال کالا ، کنترل انواع خرید ، فروش ، موجودی ، قیمت گذاری و گزارش نویسی برآید.
ابزار و وسایل

1. قراردادهای خرید و فروش
2. برگه های اتصال کالا
3. کار برگ حسابرسی
4. منابع اطلاعاتی مربوط انبار و ایمنی انبار
5. نمودار سازمانی
6. فهرست کالاهای موجودی
7. فرمهای انبارگردانی
شرایط ارتقاء شغل

شرایط ارتقاء شغل حسابرس درجه 1 به تجربه، میزان تحصیلات و دقت در کار وی مربوط می شود و حقوق و مزایا بر اساس توافق کارفرما و پیمانکار تنظیم می گردد.
ویژگی های شخصیتی

حسابرسی در زمره خدمات مالی قرار گرفته است در حسابرسی درجه 1 که به اجرای عملیات حسابرسی در امور انبارها می پردازد قدرت شناسایی سیستم انبار داری و آشنایی با دستورالعمل های مدیریت دو نکته حائز اهمیت است.به هر حال اگر علاقمند به این شغل هستید، حسابرسی چه در مقام معاون چه در مقام مدیریت شغلی است که فرد باید قدرت تشخیص بالایی داشته باشد. تشخیص وظایف مدیریتی برای انجام صحیح کار بسیار ضروری است. مطالعه و تمرکز کافی بر روی کتاب هایی که مربوط به حسابرسی عملیاتی و حسابرسی مدیریتی از جمله روحیاتی است که افراد علاقمند به حسابرسی باید داشته باشند.
در این شغل برنامه ریزی و بررسی قوانین و مقررات مربوط به حسابرسی بسیار حیاتی است در این کار فرم های متعدد، منابع اطلاعاتی مختلف و تجزیه و تحلیل اطلاعات و بازبینی گزارشات ایجاب می کند فرد علاقمند به این رشته از قدرت استنباط بالا، مدیریت و تمرکز بر همه ابعاد کار و دقت فراوان در انجام فرایند حسابرسی برخوردار باشد.

تعداد بازدید ها: 13460