جورج فیلیپ باند


جورج فیلیپ باند، منجم آمریکاییوی از جوانی به رصدخانه پدر می‌رفت و در سال 1848، با همکاری پدر ، هشتمین قمر سیاره زحل هیپریون را کشف کرد. باند در سال 1857 از ستاره دوتایی عناق عکسبرداری کرد و این نخستین ستاره دوتایی بود که از آن عکسبرداری شد. وی پس از مرگ پدرش مقام مدیریت رصدخانه هاروارد را عهده دار شد.

همچنین ببینید


تعداد بازدید ها: 5654